Home

Lovdata >'

Grunnlove

Utforsk ord, uttrykk, begreper og historiske versjoner av Norges Grunnlov fra 1814 til 2014. Presentert av Lovdata Lovdata, selveiende stiftelse som driver database som inneholder norske lover og forskrifter, rettsavgjørelser, lovforarbeider, administrative uttalelser, traktater, EØS/EU-rettskilder, nyhetsbaser fra Stortinget med mer. Lovdata er opprettet av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Store deler av databasen er gratis tilgjengelig på Internett, blant annet. Lovdata, Oslo, Norway. 7.5K likes. Lovdata er Norges eldste og største leverandør av rettslige informasjonssystemer. Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske probleme Lovdata Pro er Lovdata sin betalingstjeneste for tilgang til rettsavgjørelser og andre rettskilder.. Gjennom å abonnere på Lovdata Pro får man tilgang til å søke i flere hundre tusen rettsavgjørelser. Når man har kjøpt abonnement og opprettet en bruker, kan man bl.a. sette opp varslinger, slik at man blir varslet om nye regler eller avgjørelser relatert til et bestemt rettsområde Lovdata Pro er den profesjonelle utgaven av Lovdata og inneholder norske lover og forskrifter, rettsavgjørelser og rettskilder fra EU/EØS

Lovdata - Store norske leksiko

Stiftelsen Lovdata er en allmennyttig stiftelse som har som formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Driften skal være selvfinansierende. Lovdata ble opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.. Lovdatas tilbyr på sitt nettsted flere viktige og sentrale rettskilder gratis 1. Om Lovdata Pro Lovdata Pro Lovdatas fullversjon for profesjonelle brukere. (Det finnes også en enklere versjon av fullversjonen - beregnet for dem som ikke trenger avansert søk og personlige verktøy.) Rettskilder i Lovdata Pro - Lover og forskrifter - Rettsavgjørelser - Forarbeider og stortingsdokumenter - Juridiske artikle Lovdata. Nøkkelord: Norges lover. Lovdata gir tilgang til Norges lover og forskrifter i søkbart format.. Lovdata PRO er tilgjengelig fra Høyskolens netverk, og via Tilgang hjemmefra.. Fri tilgan

Lovdata - Home Faceboo

Lovdata: Nedenfor finner du informasjon om Lovdata, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Lovdata på kartet eller snevre inn ditt søk om Lovdata ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre Navigere i Lovdata Pro. 6 tekster Personlige verktøy. 21 tekster Søking. 6 tekster Hjelpefilmer Finn et dokument. 1 tekst. Lovdata, Oslo, Norge. 7,5 k liker dette. Lovdata er Norges eldste og største leverandør av rettslige informasjonssystemer. Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske probleme Lovdata innførte i fjor en ny såkalt maskinlærings-algoritme som brukes til å anonymisere rettsavgjørelser. Maskinlæring er en form for kunstig intelligens der datamaskinen læres til å gjenkjenne komplekse mønstre og ta intelligente beslutninger basert på store mengder data Helsepersonelloven § 33 fjerde ledd - Krav om at det skal utpekes en person med ansvar for videreformidling av opplysninger (2018

Grunnloven og maktfordelingen - Lovdata

Lovdata is a foundation which publishes judicial information of Norway.. It publishes the periodical Norsk Lovtidend, and Lov&Data and EuroRett, and hosts a website with free, public access to all Norwegian laws and other judicial documents, including court rulings.It was established on 1 July 1981 by the Norwegian Ministry of Justice and the Police and the University of Oslo Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Lovdata, 934282744. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Lovdata har en sentral rolle i forvaltningen av det rettslige informasjonssystem, blant annet ved en kontinuerlig konsolidering av hele det norske regelverket (dvs. innarbeiding av endringer i lov- og forskriftstekstene). Det har vært mulig å abonnere på Lovdatas databaser siden 1983 og på CD/DVD siden 1990 Du finner 74 ledige stillinger med søkeordet lovdata på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge

Brukerveiledning Lovdata Pro. Her (ekstern lenke) finner du gjeldende versjon av generell brukerveiledning for Lovdata Pro.. Sist oppdatert september 3, 202 Lovdata mener, ut fra egne undersøkelser, at det fremstår tilnærmet umulig at uthentingen er blitt gjort manuelt: «Det er derfor overveiende sannsynlig at de saksøkte har utviklet eller fått utviklet en egen programvare som systematisk har lastet ned avgjørelser fra Lovdatas tjenester over en lang periode, for å omgå Lovdatas automatiserte varslings- og beskyttelsessystemer mot. Øvelse Digital 2020. Den digitale sikkerheten utsettes stadig for nye trusler. For å være bedre rustet har DSB fått ansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere en..

Lovdata Pro - Jusleksikon

Lovdata Pro - Biblioteket US

Vi er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Samfunnsoppdraget vårt strekker seg fra jord og fjord til bord - Lovdata er svært fornøyd med at også lagmannsretten er enig med Lovdata, og at det bekreftes at Lovdata har databasevern for sine databaser over rettsavgjørelser, samt at sammendragene av rettsavgjørelsene er vernet som åndsverk, sier Lovdatas prosessfullmektig Jon Wessel-Aas. Ikke offentlig myndighe For å kunne laste ned tidsskrifter må du logge deg på. Er du ikke abonnent bestiller du abonnement her

Veiviser til regelverk for virksomheter. Nettstedet er nedlagt. Du kan finne informasjon fra HMS-etatene her Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det Nettstedet europalov.no er overtatt av Lovdata. Lovdata gjør med dette EØS- og Schengenstoff lettere tilgjengelig både på sine åpne sider og i Lovdata Pro. Dette er informasjon som angår de fleste, men som av mange oppfattes som vanskelig å få oversikt over og å forstå. På de åpne sidene betyr overtakelsen i første omgang at Lovdatas sider blir en inngangsport til europalov.no Lover Helse- og omsorgstjenester. Utvalget av lover nedenfor er knyttet til den lovgivningen Statens helsetilsyn og fylkesmennene fører tilsyn med at virksomheter og personell etterlever

Lover - regjeringen

Lovdata | 367 følgere på LinkedIn | Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon | Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Stiftelsen kan også bidra til forskning og utvikling innenfor. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Lovdata er ein allmennyttig stiftelse som har som formål å opprette, vedlikehalde og drive system for rettsleg informasjon. Drifta skal vere sjølvfinansierande. Lovdata blei skipa i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.På Lovdata sin nettstad ligg viktige og sentrale rettskjelder gratis tilgjengelege

Grunnloven § 10 (§ 12 i 17. mai-versjonen) sa at «Kongens Kroning og Salving skeer, efterat han er bleven myndig, i Trondhjems Domkirke, paa den Tid og med de Ceremonier, Han selv fastsætter. Lover relatert til Produkt- og elektrisitetstilsynet. Produkt- og elektrisitetstilsynet. Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling. Dette er fremdeles den vanligste bruken av ordet, men de senere årene har det. Samlet av Juridisk bibliotek i Oslo. Juridisk bibliotek i Oslo samler og presenterer oversettelser som er utarbeidet i departementene, i andre offentlige institusjoner og i næringslivsorganisasjoner

Forskrifter - regjeringen

 1. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) ble vedtatt 28. april 2006 med ikrafttredelse 1. juli samme år, og erstattet da de to tidligere forskriftene FSL (forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg) og FSH (forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg).FSE bygger på europanormen EN 50110 som er oversatt og.
 2. Hvis du har et abonnement i Lovdata Pro, benytter du din personlige bruker for å få tilgang til de elektroniske utgavene. Hvis du har et særskilt abonnement på papirutgaven av Lov& Data, ber vi deg kontakte Lovdata. Vi vil da gi deg et brukernavn og passord som gir deg tilgang til den elektroniske utgaven
 3. Lovdata, Oslo, Norway. 7,4k likar. Lovdata er Norges eldste og største leverandør av rettslige informasjonssystemer. Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske probleme
 4. BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020) Sammendrag av innhold Direktivet endrer EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849/EU). I endringsdirektivet er det blant annet: • stilt krav om obligatoriske sjekkpunkter som finansinstitusjonene må gjennomføre i forbindelse med pengestrømmer fra land med strategiske mangler i sine nasjonale anti-hvitvaskings- og.
 5. Informasjon om bruk av Lovdata Pro ved NMBU Norges miljø-og biovitenskapelige universitet 1 •Alle studenter på NMBUs juridiske fag går over til å bruke digitale lovtekster i Lovdata Pro fra høsten 2019, både som studieverktøy og hjelpemiddel til eksamen. Studentene skal opprette brukerkonto allerede ved semesterstart

Lovdata Pro i studier og eksamen - Rettsvitenskap (jus

Lov om universiteter og høyskoler (Lovdata.no) Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet (Lovdata.no) Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen; Forskrift om grader og beskyttede titler (Lovdata.no) Forskrift om krav til mastergrad (Lovdata.no) Studentsamskipnadsloven (Lovdata.no) Forskrift om studentsamskipnader. Les også. Sjekkliste ledebil i tunnel.pdf; SVV rapport 680 Temaanalyse av dødsulykker med gående og syklende.pdf; Sikkerhetskrav til entreprenører ved transportarbeider på og ved veg (Masteroppgave) - Pål Håvard Ravna.pd Vis på Lovdata.no Udir har ingen relaterte tolkninger til dette. § 3-62. Reaksjonsmåtar ved fusk Vis lovtekst. Fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve kan annullerast dersom kandidaten har fuska eller forsøkt å fuske ved prøva. Spørsmålet om. Lovdata Pro koster 12.500 kroner i året for én bruker. For inntil 70 brukere må man punge ut med hele 77.900 kroner. - Lovdata er et utmerket verktøy, men gratisversjonen er en fattigmannstjeneste Lovdata, Oslo, Norway. 7.4K likes. Lovdata er Norges eldste og største leverandør av rettslige informasjonssystemer. Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske probleme

Lovdata: faglærerutvalg og fusk - Det juridiske fakulte

 1. Support material code lovsamling - law collection and / or prints from Lovdata . Support material code Lovdata - Access to web-resource Lovdata PRO . Calculator # Support material code A, H and G. The following applies when all calculators are allowed: Must not have the ability to communicate with other units; Power connection is not allowe
 2. Oversatte rettsavgjørelser Hos Lovdata kan du nå finne rettsavgjørelser fra Høyesterett på engelsk, for de fleste sakene er det bare sammendraget av avgjørelsen, for noen saker hele avgjørelsen
 3. isteriums und der Universität Oslo für Informationssysteme des Rechts.Die weiteren der fünf Aufsichtsratsmitglieder stellen die beiden Berufsverbände der Richter und Rechtsanwälte sowie das Parlament von Norwegen.. Die Organisation ist Herausgeber des offiziellen Gesetzblattes und der Gesetzbücher von Norwegen, sowie Verlag mehrerer.

Hvorfor koster det rundt 10

Org.nummer: 918695079 | Tlf. hovedkontor: 35 12 10 00 | E-post: postmottak@pasientreiser.no | Adresse: Pasientreiser HF, Postboks 2533 Kjørbekk, 3702 Skie Lovdata, Oslo, Norway. 7,5k likar. Lovdata er Norges eldste og største leverandør av rettslige informasjonssystemer. Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske probleme

Lovdata - Wikipedi

 1. Lovdata. University of Oslo (UiO) Rapporter denne profilen Aktivitet Rettsinfo gjør jobben for deg og holder deg enkelt oppdatert på juridiske nyheter uten reklame: #rettskilder #juslitteratur #juridisklitteratur Likt av Trine S. Kristiansen. People intrinsically seek joy. And joy.
 2. Vis på Lovdata.no Udir har ingen relaterte tolkninger til dette. § 9 A-14. Straffansvar Vis lovtekst. Med bøter, fengsel i opp til 3 månader eller begge delar blir den straffa som forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger, bryt plikta etter § 9 A-4 første og andre ledd og § 9 A-5. Med bøter.
 3. Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Stiftelsen kan også bidra til forskning og utvikling innenfor stiftelsens formål. Lovdata har en sentral rolle i forvaltningen av det rettslige informasjonssystemet, blant annet ved en kontinuerli
 4. Lovdata Lenker til Lovdata Avhendingsloven Bustadoppføringsloven Eierseksjonsloven Husleieloven Husleiereguleringsloven Kjøpsloven Lov om Boligbyggelag Lov om Håndverkertjenester Sameieloven Tinglysningsloven Tomtefesteloven 1 /
 5. Posts about lovdata written by filmdirektoratet. I regnskapsloven (Kapittel 4. Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk) har man etablert et sett med regnskapsprinsipper som skal sørge for at årsregnskapet utarbeides så bra som mulig
 6. Lovdata: godkjent: SVV-AKG 070214: INFORMASJON; ansvarlig/ansvarleg: SVV-IS: inndato: 140214: Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post

Ingen innlegg. Startsiden. Abonner på: Innlegg (Atom God dyrevelferd i husdyrproduksjonen er viktig. Norsk husdyrnæring jobber med å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å bedre dyrevelferden. På flere områder er det utfordrende å avgjøre hva som ti.. Angst kan være uspesifikk («frittflytende») ved at man ikke har en konkret formening om hva man er redd for, og kalles da generalisert angst dersom tilstanden er vedvarende, eller panikklidelse dersom angsten opptrer anfallsvis. Ved fobier er angsten rettet mot bestemte situasjoner eller objekter.. Det finnes en rekke former for angst: Episodisk angst (panikkangst), angst for å gå i.

Magesaft er en klar væske som produseres i magesekken. Magesaften inneholder stoffer som bidrar til å bryte ned maten vi spiser, i tillegg til at væsken er med på å løse opp faste stoffer. En voksen person produserer vanligvis cirka 1,3-2 liter magesaft i døgnet, men mengden varierer betydelig. De Nordiske Juristmøter. De nordiske juristmøter har blitt avholdt i de nordiske hovedstedene i over 140 år - første gang i 1872, og er en bredt anlagt, faglig og sosial møteplass for jurister Lovdata | 360 följare på LinkedIn | Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon | Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Stiftelsen kan også bidra til forskning og utvikling innenfor. Oppdag kameraer, objektiver og tilbehør fra Sony og fang inn de beste øyeblikkene i livet. Våre fotoapparater har høy oppløsning og mange funksjoner

Lovdata

 1. Title: Lovdata: Description: På Lovdatas nettsted ligger viktige og sentrale rettskilder gratis tilgjengelig. Informasjonen omfatter gjeldende lover og forskrifter samt nye avgjørelser fra Høyesterett, lagmannsrettene og sammendrag på norsk av dommer fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg
 2. velkommen til. spillers horse feeds. cheval liberte hestehenger
 3. The lovdata. Lovkommentarer og - lenkesamarbeid support. Apr7. picture. Oversikt: Ny regulering knytt til koronaviruset - Lovdata
 4. grunnloven.lovdata.no 30 mars 2019 Do not go gentle into that good night Søndag stiller vi klokka ein time fram og dermed går vi frå normaltid og inn i perioden med sommarti
 5. Europeisk erklæring om kunstig intelligens - Lovdata. Historiske versjoner av paragrafer - Lovdata. Betingelser. Eksamensgodkjente henvisningsmerknader - Lovdata Support

Lovdata - Oslo 201

 1. Vi har også så langt som mulig lenket til forarbeider på Lovdata.no samt avgjørelser fra Skatteklagenemnda på Skatteetaten.no. Målgruppen for håndboken er i første rekke medarbeidere i skatteetaten. Boken er ment som et bidrag til å forenkle arbeidet og til å oppnå en riktig og ensartet praksis i avgiftsforvaltningen
 2. Vi deler våre beste tips til hvordan salgs- og markedsavdelingen effektivt kan nå de riktige kundene. Sten-Martin Andreassen, Systemspesialist, Lars Hansen, Salgs- og markedssjef, og Magne Henriksen, Leder for innholdsmarkedsføring i MarkedsPartner, deler sine beste tips
 3. Nei, dette har ingenting med Lovdata å gjøre. På Lov.net treffer du både mennesker som er på jakt etter en kjapp flørt og personer som ønsker langvarige forhold. Les mer og opprett profil her
 4. Slik mister du lappen: Seks grunner du kanskje ikke har tenkt på. Sjekk hva som skal til for å miste førerkortet — og hva som bare gir en advarsel
 5. Bakgrunn og problemstilling. Stortinget har nå til behandling en egen melding om den politikken som skal være gjeldene ved fordeling av fiskekvoter (Meld.St.32 (2018-2019) «Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring»)
 6. Støtteordninger Frister Linker; Dáiddafoanda: Frist 10.01: Link: Fritt-Ord: For behandling i februar: Frist: 06.01: Norsk Fotografisk Fond: Utstillingsstøtte.
 7. Se for øvrig Lovdata . www.lovdata.no. Se veileder fra Mattilsynet « Markedsføring av matvarer på nett via Reko-ringer » for hva som gjelder ved salg av matvarer via nett på REKO-ringen. Når du skal være . registrert og når du trenger godkjenning. kan du lese mer om her. 2.2 Registrerin

Diskusjoner om flyselskaper, SAS, Norwegian og alle andre former for flyinteresse 26.10.2020 Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Nesna kommune, Nordland - Lovdata https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-12-18-1776?q=nesna 1/ I henhold til forurensingsloven § 24 er kommunene ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som eies av kommunen. Dette ansvaret gir også kommuen rett til å stille nødvendige krav til påslipp fra virksomheter til de kommunale avløsanleggene Hvis du har en bevilling og vil gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om dette. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet

Lurøy, Nordland (Norway)Namsos - WikipediaLøiten JFF Mårfeller-til-utlånHerregård: Oppsigelse av leieforhold
 • 2create brikker.
 • Minijobs günzburg.
 • Bjj matter.
 • Stadtplan eckernförde hafen.
 • Norsk victoria secret model.
 • Syndefloden når.
 • Kaiteki 8700.
 • Was kommt nach tarzan in oberhausen 2018.
 • Google konto anmelden sony xperia.
 • Gothia towers hotel.
 • Annonsera på facebook tips.
 • Antenne bayern frage heute.
 • Fjerne oljetank bergen.
 • Bochum party.
 • Creepy numbers to call 2017.
 • Fengslet i utlandet full episode.
 • Was hält der fenstergucker in seiner hand.
 • Leopold museum aktuelle ausstellung.
 • Tres malade synonyme.
 • Lekepistol.
 • Gravid uke 17 sliten.
 • Jaguar f type cabriolet.
 • Futurehome as.
 • Bjørklund bergen.
 • Naturlig fargestoff kryssord.
 • Artico neumarkt.
 • Amt burg öffnungszeiten.
 • Isaksen blomster lillestrøm.
 • Beplantning skråning.
 • Ambrosia griechische mythologie.
 • Studere i namsos.
 • Ü30 party lübeck 2018.
 • Marteria tickets gewinnen.
 • Yasmin 28 gravid.
 • Musikkvideo kattekryp.
 • Romersk glass.
 • Sofa bohus.
 • Porridge frühstück abnehmen.
 • Gullfunn oslo.
 • Ambulansehelikopter baser.
 • Sumerische städte.