Home

Fenomenet smerte

Fenomenet smerte er noe de fleste av oss kjenner lett igjen, og som de fleste har opplevd. Vi vet av faktum at smerte er viktig for overlevelse. Et kjent eksempel på dette er pasienter som lider av congenitial analgesi, altså manglende evne til å føle smerte Emnet gir ei grundig innføring i mekanismane som ligg til grunn for smerte og korleis både akutte og kroniske smerter kan handterast. Innhald. Faget består av ein serie med førelesningar og gruppearbeid om det fysiologiske grunnlaget for smerte og korleis smerte kan modulerast (dempast eller sensitiviserast) Smerte - fenomen og etikk Per Nortvedt, Finn Nortvedt. Smerte - fenomen og etikk er en bok for alle som jobber med, studerer eller av andre grunner interesserer seg for smerteproblematikk emne sykepleievitenskap fenomenet smerte fenomenet smerte pensum) sykepleierens vitenskapelige grunnlag ii (fra emneplanen) klinisk sykepleievitenskap relater

3. Smerte kan være lokalisert et annet sted enn skaden. 4. Smerte kan vedvare i fravær av skade og etter helbredelse. 5. Smertens natur og lokalisering endrer seg over tid. 6. Smerte er ikke en ensartet sanseerfaring - den opptrer for eksempel ofte sammen med opptil flere emosjoner, som sinne, frykt eller frustrasjon Smerte er en ubehagelig og sensorisk følelsesmessig opplevelse som forbindes med skade, eller noe som oppfattes som skade, i en del av kroppen. Smertefølelsen er subjektiv, det vil si at samme utløsende årsak kan gi varierende grad av smerte hos ulike personer Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, vennligst bruk knappen «rapporter om feil i artikkelen» nederst Behov for synonymer til SMERTE for å løse et kryssord? Smerte har 186 treff. Vi har også synonym til lidelse, plage og sjukdom

Raynauds fenomen forekommer i de aller fleste tilfeller (80-90 prosent) uten annen sykdom. Men det foreligger også en sekundær form - som skyldes en underliggende sykdom. Sekundær Raynauds fenomen kan opptre som en følge av sykdommer i blodårer eller bindevev, etter skader og forgiftninger, eller etter infeksjoner og frostskader Smerte er således aldri verken psykisk eller fysisk, men alltid en totalopplevelse som involverer både eksistensielle så vel som fysiologiske og psykologiske aspekter. Kompleks persepsjon. En fjerde definisjon som er presentert av Basbaum mfl. (6) ser smerte som en kompleks persepsjon, og det presiseres at smerte ikke er et stimulus Hva er SMERTE beskriver fenomenet medisinsk. Forfatteren belyser også arv og miljø, smertemekanismer, reguleringssystemer, hvordan smerten har vært forstått gjennom historien og dens bruk som straff og funksjon i ulike kulturer.Alle har opplevd smerte, o

Smerter Foreningen for kroniske smertepasiente

Smerte, i betydningen fysisk smerte, er en typisk sensorisk (føleorganbasert) opplevelse som kan beskrives som en ubehagelig viten om en skadelig påvirkning eller legemsbeskadigelse.Personer opplever smerte ved forskjellige daglige skader og piner, og nå og da ved mer alvorlige skader og sykdommer. For vitenskapelige og behandlingsformål defineres smerte av International Association for. Kjøp 'Smerte, fenomen og etikk' av Per Nortvedt fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820550124 Smerte - fenomen og etikk er en bok for alle som jobber med, studerer eller av andre grunner interesserer seg for smerteproblematikk. Med sitt utgangspunkt i fenomenologi og moralfilosofi belyser boken smertefenomenet fra et litt annet perspektiv enn biomedisinen,.

Smerte som fenomen Universitetet i Berge

Smerte - fenomen og etikk Smerte rammer personer i alle aldre gjennom hele livsløpet fra før fødsel til død. Smerten kan ha livreddende kraft når den får oss til å oppsøke behandling som et varsel på tidlig sykdom, men den også kan også true og ødelegge liv, når sterke, langvarige smerter begrenser muligheten til å leve et godt liv Smerte er en sentralnervøs fortolkning av nervesignaler fra perifere strukturer. Signalkjeden starter perifert i de primære afferente nervefibrene (i hovedsak Aδ- og C-fibre). Signalene formidles videre gjennom projeksjonsnevroner som hovedsaklig går opp gjennom kontralateral del av ryggmargens fremre og laterale deler (tractus spinothalamicus) med synaptiske forbindelser i thalamus Smerte er subjektivt. International Association for the Study of Pain definerer smerte som «an unpleasant sensory or emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage».Det foreligger omfattende evidens for at emosjonelle tilstander interagerer med den sensoriske opplevelsen av smerte (Gatchel et al., 2007)

Funksjonalismen er ikke primært interessert i hva det er som realiserer en gitt kognitiv rolle. Vibrasjoner av såkalte C-fibre i hjernen kan være det som spiller smerte-rollen hos mennesker. Men andre ting enn slike vibrasjoner kan spille smerte-rollen hos andre biologiske vesener, romvesener og maskiner, og det vil likevel kunne være snakk om det samme fenomenet smerte Smerte - fenomen og etikk er en bok for alle som jobber med, studerer eller av andre grunner interesserer seg for smerteproblematikk. Pris 315,00 Legg i handlekur Som navnet tilsier er det altså et fenomen der man opplever grå flekker og/eller prikker i synsfeltet, som beveger på seg og ofte forverres når man ser mot en lys bakgrunn. Mange beskriver dette som fluer i synsfeltet, derav navnet mouches volantes. Andre begreper som brukes om fenomenet er blant annet flytere - eller floaters Fenomenet smerte er iblant vanskelig å forstå seg på. Ofte kan det virke slik at smerten lever sitt eget liv, uten at det i stor grad er mulig å påvirke dette. For en tid tilbake skrev undertegnede (Hans Markus) en artikkel om fenomenet smerte. Denne er nå lagt ut på bloggen vår, og kan forhåpentligvis være til nytte mange

Smerte - fenomen og etikk Gyldenda

Spør en forsker: Hett tips mot kløende myggstikk

Fenomenet smerte - - USN - StuDoc

 1. Videre kommer det litt historisk tilbakeblikk: tolkninger av fenomenet smerte før i tiden og utviklingen fram til nåtidens forståelse. En forklaring på hvordan smerte påvirkes av gener, kjønn og psykologiske mekanismer, er tatt med, og det nevnes at placebo og nocebo kan spille en stor rolle i behandlingen
 2. Smerte - fenomen og etikk er en bok for alle som jobber med, studerer eller av andre grunner interesserer seg for smerteproblematikk. Med sitt utgangspunkt i fenomenologi og moralfilosofi belyser boken smertefenomenet fra et litt annet perspektiv enn biomedisinen, og kan dermed by på en utvidet forståelse av fenomenet smerte for alle som er interessert i feltet
 3. - Fenomenet smerte er ikke bare et varselsignal om at en del av kroppen ikke har det så bra, men også en tolkning av tidligere erfaringer med smerte, forklarer Stubhaug
 4. Smerter i ankler og føtter hos barn og ungdom forekommer vanligst ved sport og skader. Fotsmerter blant voksne over 50 års alder er artrose (ofte i stortåen) vanligste årsak. Smerter i fot eller ankel er sjeldnere symptom på alvorligere sykdom

Smerte er definert på nytt - Sykepleie

 1. Sentral nevropatisk smerte er vanligere hos unge med parkinson enn hos de eldre. Smerten er hyppigere lokalisert til den mest angrepne siden av kroppen, og utbredelsen stemmer ikke med utbredelsen av en nerverot eller perifer nerve. Flere rapporterer om smerte i ansiktet, munnen, hodet, mageområdet, bekkenet, endetarmen og underlivet
 2. Leddsmerter hos voksne Definisjon av leddsmerter. Revmatiske smerter i ledd forekommer med- eller uten samtidig leddhevelse. Leddsmerte kan omfatte få eller mange ledd, være ny-oppstått eller kronisk. Årsaken er oftest harmløs, men kan være tegn på alvorlig sykdom
 3. - Det er også mange som føler økt smerte når de får vind mot huden. I tillegg har vi jo det kjente fenomenet «jeg kjenner det på gikta». Selv om det er få artikler som underbygger dette, har jeg skrekkelig mange pasienter som sier at de kjenner det når barometertrykket faller
 4. Rødt øye er et ganske vanlig fenomen Årsaken er i de aller fleste tilfeller ufarlige, forbigående og selvlegende tilstander som bakterie- eller virusbetennelse og allergi Sjeldnere er årsaken sykdommer som krever rask legebehandlin
 5. Raynauds fenomen kan være ubehagelig, men er vanligvis ikke farlig. Risikofaktorer og forebygging. Den ytre utløsende årsaken til Raynauds fenomen er ofte kulde, men stress kan hos noen forårsake det samme. Noen får Raynauds fenomen kun ved lett nedkjøling. Raynauds fenomen opptrer gjerne etter førtiårsalderen
 6. g - eller berøring av brystknoppene - føre til at brystknoppene blir hvite. I forbindelse med dette vil mange kjenne en brennende smerte i brystknoppene, og smertene kan også gå oppover i brystet. Vi skiller mellom Raynauds fenomen og andre årsaker til hvite brystknopper
 7. Når vi snakker om mer alvorlige nivåer av dissosiasjon, er det flere mulige årsaker. Forskere forklarer dette fenomenet som en kombinasjon av både miljømessige og biologiske faktorer. Dissosiasjon er en adaptiv mekanisme for å koble fra følelsesmessig smerte forårsaket av et traume

Smerte - NHI.n

Forklaringsmodellen til hvordan smerte oppstår viser seg nå å være mye mer kompleks enn tidligere antatt. Om man skal beskrive hvordan smerte oppstår når en person brenner seg på fingeren, så har den klassiske forklaringsmodellen fra 1700-tallet frem til slutten på 1900-tallet sett slik ut: En person setter fingeren sin over et lys For å sette søkelys på dette fenomenet ønsker forfatterne en diskusjon og bidrar her med sine behandlingsråd basert på evidens fra smerte- og effektstudier. Innledning Den hyppigste årsaken til at pasienter oppsøker fysioterapeuter er smerter i muskel- og skjelettsystemet Smerte kan likevel oppstå uavhengig av vevsskade, mens vevsskade kan opptre uten smerteopplevelse. Det er vanlig å skille mellom akutt smerte og kronisk smerte. Akutt smerte går over når skaden eller vevsødeleggelsen heles, vanligvis etter kort tid. Kronisk smerte er smerte som varer ved utover den akutte fasen 3.0 Smerte og ikke-medikamentell smertelindring 3.1 Smertefysiologi - akutt og kronisk smerte Smerte som fenomen Smerte er en kompleks følelse som innebærer fysiologiske, psykologiske og kognitive komponenter og hovedoppgaven til smertesystemet i kroppen vår er å si ifra ved truende eller pågående vevsskade (Werner og Leden, 2010) Studien på vær og smerte ble gjennomført i perioden fra 27. januar til 12. mai 2004. Pasientene hadde stabil sykdom og behandling og hadde i gjennomsnitt vært syke i 14 år

6 Smertefritt Fakta om hypalgesi - no

Hovedkarakteristikken for dette fenomenet er å oppleve høy følsomhet for smerte. Som et primært resultat av denne tilstanden opplever personen en unormal og overdreven respons på smerte. Det er at det er mye mindre motstandsdyktig mot smertefulle stimuli, og elementer som vanligvis er uskadelige, oppfattes med høye følelser av smerte Samtidig har fenomenet også kulturelle uttrykk. Det iscenesettes i samtidskulturen og dukker opp i både filmer, tv-serier, skjønnlitteratur, foto og billedkunst. Ikke minst er fenomenet synlig på YouTube og i de sosiale medier. Hvorfor er det tilsynelatende stadig flere unge som påfører seg selv smerte og sår Fenomenet kalles sentral sensitisering (økt følsomhet i ryggmarg og hjerne) og kan beskrives som en «volumknapp på full styrke». Normale sansefornemmelser fra muskulatur og indre organer slipper ufiltrert gjennom til hjernen og oppleves der som ubehag eller smerte. Lyd- og lysømfintlighet er også vanlig. Sykdom «klumper seg fenomenet smerte og om smerter ved ryggmargsbrokk. En del er erfaringsbasert kunnskap hentet fra møter med de som har ryggmargsbrokk, pårørende og fagfolk. Annet er hentet fra litteratur og forskning på området. Om ryggmargsbrokk Ryggmargsbrokk (myelomeningocele Slik er det med mange fenomener: Når du lytter etter en kjent lyd (mobiltelefonens ringetone, eller barnets gråt), hører du den lyden godt, selv om du er omgitt av støy. Vi retter sansene våre mot det som er viktig for oss. Det vi retter oppmerksomheten mot forsterkes. Dette gjelder også smerte

Knesmerter: Hva kan være årsaken? - Lommelege

Synonym til SMERTE i kryssord - Kryssordbok

Epifenomenalisme er en sinnsfilosofisk teori som foreslår å løse kropp-sinn-problemet ved å hevde at sinnet påvirkes av fysiske fenomener og prosesser, men uten selv å kunne påvirke disse. Siden de betraktes som forårsaket av fysiske fenomener, betegnes sinnets tilstander i denne sammenheng som epifenomener (av gresk epi = «over, utover») Fenomenologi betyr læren om fenomenene. Fenomenologi handler om det som viser seg. Altså det synlige. Den utforsker det subjektive perspektivet; Det å studere mennesket må gjøres utfra menneskets subjektive virkelighetsoppfatning Studier av fenomenet smerte de siste årene har vist at følelsen av smerte er ekstremt kompleks og multilevel i mekanismer av psykogenese ved fenomenet. Smerten, som har en viss lokalisering innenfor rammen av et organ eller system, er samtidig overfladisk i naturen, som tydeligst manifesteres ved kronisk smerte Vår pris 315,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Smerte - fenomen og etikk er en bok for alle som jobber med, studerer eller av andre grunner interesserer seg for smerteproblematikk. Med sitt utgangspunkt. Smerte er det vi frykter mest, men også det vi tiltrekkes av og som gir et kick. Smerte utfordrer grenser. Hvordan stiller dagens samfunn og kultur seg til fenomenet smerte? I håndteringen av smerte - egen såvel som andres - forteller vi som individer og som kultur noe vesentlig om hvem vi er og hvilke verdier vi har. Les me

Raynauds fenomen - NHI

 1. Smerte - fenomen og forståelse (Heftet) av forfatter Finn Nortvedt. Helse- og sosialfag. Pris kr 279 (spar kr 40). Se flere bøker fra Finn Nortvedt
 2. Men om du tenker filosofisk over kva smerte er, er det ikkje sikkert det er den beste forståinga av fenomenet, seier Vetlesen. Og det er nettopp det Vetlesen har gjort. Han har arbeidd filosofisk med fenomenet smerte og stilt spørsmåla: Kva er smerte? Korleis kan vi avdempe smertene våre? Kvifor er det moderne livet så smertefullt
 3. Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldinge
Høstseminaret 2015 UFF - NFGKjendis møtte veggen, men nå går det kjempebra'-fenomenetFilosofen inviterer: Arne Johan Vetlesen: En samtale omEr CBD en placebo? - CibdolKjekt å vite! Disse 25 tingene visste du neppe at du kan

Kan smerte defineres? - Sykepleie

Grunnlaget for spørsmålet og de problemstillinger jeg vil adressere tar utgangspunkt i at smerte ikke kun er et empirisk fenomen, men også har en ontologisk side som er lite belyst. Slik jeg ser det, lar denne ontologiske dimensjonen seg vanskelig fange inn i definisjonsmessige termer Hyper­algesi er fenomenet at en person reagerer sterkere enn normalt på et smertestimulus. Allodyni betyr at personen reagerer på stimuli som ­ikke skal gi smerte, f.eks. lett berøring. Hos en allerede skadet pa­sient kommer smertereaksjon tidligere og sterkere, altså hyperalgesi. Med tiden får man en sen­tral sensitisering og. Helt siden den franske forfatteren Marquis de Sade gav opphav til begrepet sadisme, har kjernen i fenomenet vært å kjenne glede og tilfredsstillelse av å påføre andre ubehag og smerte. Smerten kan være både psykisk og fysisk. Ofre kan være både mennesker og dyr. Svenn Torgersen har forsket på personlighetsforstyrrelser og psykopatologi i mange år Polymyalgia revmatika er en betennelsessykdom som kan angripe hele kroppen. Vanligvis fører den til smerter og stivhet i muskler rundt skuldre, nakke, overarmer, hofter eller lår, samt betennelser i ledd. Ordet polymyalgi kommer av polys (mange/flere) + mys (muskel) + algos (smerte). Altså smerter i mange muskler

Vi vil narres! - Trening

hva er SMERTE - Universitetsforlage

Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som følge av faktisk eller potensiell vevsødeleggelse Smerte er alltid subjektiv (International Association for the Study of Pain - IASP )2 Smerte er et biopsykososiokulturelt fenomen Smertens intensitet står ikke i direkte forhold til patologien som ligge For å ringe inn temaet om symptomer og tegn på nevropatisk smerte hos ryggpasienter og gjøre den tilgjengelig for fysioterapeuter som målgruppe, er det nødvendig å kartlegge omfanget av fenomenet. Masteroppgaven er derfor designet som en prevalensstudie smerte kan være et varsel om at noe bør gjøres. Er det ikke opplagt hva som forårsaker smerten, kan det være grunn til å kontakte lege. kroniSke Smerter Dette fenomenet betegnes ofte som «early morning dystonia». Dystoni i hode, nakke, hender og armer,. overfølsomhet for smerte (Angst & Clark, Anesthesiology, 2006) • OIH er et fenomen som utvikles parallelt med toleranse og gjør at disse pasientene kan oppleve mer smerte enn forventet etter kirurg

Smerte - Wikipedi

Medikalisering er et sosiologisk begrep for det fenomenet at stadig flere av menneskers problemer søkes forklart gjennom (bio)medisinske (individuelle) årsaksforhold og behandlet av helsevesenet. Medikalisering kan blant annet knyttes til den forvitringen som har skjedd av samfunnets tradisjonelle strategier for å gi mening til sentrale menneskelige erfaringer og eksistensielle. Om insekter kan føle smerte, er derfor avhengig av om de har noen form for bevissthet. De fleste insektforskere tviler, for insekthjerner bare har om lag 250 000 nevroner, og de aller fleste blir brukt til å kontrollere sansene - til sammenligning har en brunrotte 200 millioner nevroner Symptom: Varierer ut i fra hvilken muskel som er involvert.Felles symptom er et ømt punkt i en muskel som kan referere smerte ut til et annet sted på kroppen. Autonome fenomen slik som hodepine, svimmelhet, øresus, ufrivillige rykninger i øyet, økt spyttproduksjon osv. kan også forekomme

Alle har opplevd smerte, men det kan likevel være vanskelig å forstå andres smerte. Det har derfor vært en økende interesse for å studere fenomenet smerte, noe som de siste 30 årene ikke bare har ført til utvikling av verktøy for å vurdere smerte mer nøyaktig, men også av forskjellige behandlingsalternativer for å hjelpe pasienter til å mestre smerten, eller i mange tilfeller. Hva er SMERTE beskriver fenomenet medisinsk. Forfatteren belyser også arv og miljø, smertemekanismer, reguleringssystemer, hvordan smerten har vært forstått gjennom historien og dens bruk som straff og funksjon i ulike kulturer. Alle har opplevd smerte, og rundt én million nordmenn plages til enhver tid av langvarige og plagsomme smerter All forskning på smerte omhandler direkte eller indirekte personen som opplever smerter - hos noen i et livsløp. Livskvalitet og smerte er nært forbundet. Viktige tema for oss er kunnskap og holdning til smerte blant kreftsykepleiere, verdighet i kirurgisk sykepleie, anestesisykepleie i klinisk praksis, og smertebehandling etter dagkirurgi

At andres smerte kan gjør vondt, er noe forskerne for alvor fattet interesse for fra 2000-tallet. Da kom flere studier på fenomenet, kalt empatismerter. Påvist ved hjerneskanning - Ved hjelp av hjerneskanning har man kunnet påvise at flere av områdene i hjernen som aktiviseres ved egenopplevd smerte,. Fenomenet smerte har flere bakenforliggende mekanismer, såvel nevrofysiologiske som psykologiske. Vanskeligheten med å definere smerte gjelder i høy grad for mennesker, men i enda høyere grad for dyr - hvor problemene med å gjenkjenne og tolke smerte samt bedømme graden av smerte er betydelige Smerte - fenomen og forståelse (Heftet) av forfatter Finn Nortvedt. Helse- og sosialfag. Pris kr 268 (spar kr 51). Se flere bøker fra Finn Nortvedt

Smerte - fenomen og etikk Per Nortvedt 9788205501249

smerte er til stede i menneskers liv siden oppstarten, og dette fenomenet mennesker siden antikken har nærmet seg med en holdning av interesse, nysgjerrighet og frykt på samme tid. Til tross for den mannen har vært kjempet smerter siden antikken, eller man kan behandle nevropatisk smerte Mer detaljer om teorien finner du i artikkelen det er lenket til nedenunder, men det viktigste i denne sammenhengen er at teorien tar for seg følgende fenomener rundt smerte: Forholdet mellom skade og smerte er variabelt - det vil si, samme skade kan føre til ulik grad av smerte hos ulike personer, eller hos samme person ved ulike anledninge Cathrine Ulrikson . Ensomhet er en følelse av ubehag eller smerte forårsaket av en opplevelse av utilstrekkelig tilknytning til andre.Det er viktig å fastholde at ensomhet er en følelse, for ensomhet forveksles ofte med andre fenomener, særlig med det å være alene. Å være alene og å være ensom er imidlertid to distinkte fenomener Kjøp Smerte - fenomen og forståelse fra Bokklubber Smerte er ett av de største problemer i helsevesenet. Denne bokas ambisjon er å skape en tettere forbindelse mellom områdene smerte og etisk tenkning, refleksjon og praksis. Problemområder som tas opp er blant andre: Hvorfor er smerte et moralsk problem Smerte i scapula er et vanlig fenomen. Smerter i scapula området er et ganske vanlig fenomen. Ifølge statistikken klager 60% av russiske borgere at de har ryggsmerter i skulderbladene. Men begrepet smerte i regionen av skulderbladene er kollektivt. Den brukes hvis smerten er lokalisert

Smerte - fenomen og etikk Gyldendal Akademis

Triggerpunktene (irritabelt punkt i muskel som ofte skaper smerte også andre steder enn der muskelen er lokalisert) i hofteleddsbøyeren kan stråle til ryggen, bekkenledd og fremside lår. Ofte blir det bedre når man legger seg på rygg og legger beinene over en stol (hofteleddet kommer i ca. 90 grader, hvilket slakker muskelen og minsker belastningen på korsryggen) Dette fenomenet er imidlertid ikke bare forbeholdt personer med fibromyalgi. Andre med lokalisert . FIBROMYALGI - 4 - smerte har ofte positive tenderpunkter i nærheten av det smertefulle området. Dertil kommer at personer uten smerte også kan ha det positive tenderpunkter Kjøp Smerte fra Bokklubber Smerte - fenomen og etikk er en bok for alle som jobber med, studerer eller av andre grunner interesserer seg for smerteproblematikk. Med sitt utgangspunkt i fenomenologi og moralfilosofi belyser boken smertefenomenet fra et litt annet perspektiv enn biomedisinen, og kan dermed by på en utvidet forståelse av fenomenet smerte for alle som er interessert i feltet Med utgangspunkt i professor Ellen Jørums redegjørelse for Høyesterett, legger jeg til grunn at sentral sensitisering er et fenomen hvor nervecellene i ryggmargen, på grunn av smertepåvirkning, etter hvert utvikler økt følsomhet for smerte. Dette kan i tilfelle gi allodyni, som er smerte ved stimulans som vanligvis ikke er smertefull

• Smerte er et sammensatt fenomen, som influeres av fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige/eksistensielle forhold. Begrepet total pain brukes ofte i palliasjon for å beskrive denne kompleksiteten. • CR. Dame Cicely Saunders. Founder of the modern hospice movement. Br Med J. 2005(331):238 Smerte - fenomen og forståelse Av Per Nortvedt, Finn Nortvedt Forlag Gyldendal akademisk ISBN 9788241711442 Utgitt 1990, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver Smerte er et komplekst og sammensatt fenomen, og det er viktig at vi har en helhetlig og tverrfaglig tilnærming, slik at vi kan bidra til kunnskap som kan hjelpe disse ungdommene bedre enn vi gjør i dag. (Forsidefoto: Antonio Guillem / Shutterstock / NTB scanpix) nyheter helsebloggen Vår pris 305,-(portofritt). Smerte er det vi frykter mest, men også det vi tiltrekkes av og som gir et kick. Smerte utfordrer grenser. Hvordan stiller dagens samfunn og kultur seg. Kort beskrivelse: VAS-skalaer brukes til å måle svært mange ulike fenomen, som for eksempel smerte, tretthet, stivhet, sykdomsaktivitet, utførelse av ulike aktiviteter, tilfredshet med ulike fenomen osv. Pasientene krysser selv hvor på skalaene de synes de ligger i forhold til det fenomen som måles

Saudi-Arabia vil forby «lyddop» - NATT&DAG

VAS-skalaer brukes til å måle svært mange ulike fenomen, som for eksempel smerte, tretthet, stivhet, sykdomsaktivitet, utførelse av ulike aktiviteter, tilfredshet mm Muskelknuter som på fagspråket kalles myoser og trigger punkter, er et særdeles utbredt fenomen, og finnes i større eller mindre grad hos alle mennesker. Myoser kan oppstå når muskulaturen ikke har optimal blodgjennomstrømning over en lengre periode. så det gir en falsk smerte i halebeinet Scanvik er importør og distributør af: Rejseguider og landkort til hele verden, nordiske bøger, andre internationale udgivelser, reoler, legetøj og sprogkurser Skillet mellom smerte og smerte Den største utfordringen i arbeidet med en slik artikkel er å holde fast ved at smerte som fenomen kan ha vidt forskjellige bakenforliggende mekanismer, og at dette nødvendigvis vil påvirke utfallet ved bruk av TENS Kjøp Smerte i vår tid fra Bokklubber Smerte er det vi frykter mest, men også det vi tiltrekkes av og som gir et kick. Smerte utfordrer grenser. Hvordan stiller dagens samfunn og kultur seg til fenomenet smerte? I håndteringen av smerte - egen såvel som andres - forteller vi som individer og som kultur noe vesentlig om hvem vi er og hvilke verdier vi har

Klokkenist Laura M
 • Blekkskriver.
 • Nordiska museum stockholm.
 • Trampolinspringen bilder.
 • Rød jumpsuit.
 • Skytten i dag.
 • Flint wikipedia.
 • Brudd på vær varsom plakaten.
 • Ad undas latin.
 • Foto norden.
 • Gravid høy puls hodepine.
 • Mariahilfer straße bezirk.
 • Exibel høyttaler.
 • Anhängelast hyundai tucson benziner.
 • Veier man mer når man er støl.
 • Aktuator uponor.
 • Danske bank kundeservice privat.
 • Crash münchen muttizettel.
 • Erste hilfe am kind powerpoint.
 • Aspergillose ansteckend menschen.
 • Teksty na flirt z facetem.
 • Ørsta camping mat.
 • Ay mi dios yandel descargar mp3 gratis.
 • Firebirds termine 2018.
 • Crystal palace meaning.
 • Stiv i kroppen når jeg våkner.
 • Flashback meaning.
 • Zeugenberg entstehung.
 • Jamie dornan child.
 • Partnersuche 50plus kostenlos.
 • Ruhr.
 • Markedsundersøkelse eksempel.
 • Goku brother.
 • Stof 2000 frederiksberg.
 • Jak flirtować z dziewczyną przez internet.
 • Bilder til kjøkken.
 • Sy usynlig glidelås.
 • Brystsvømming beinspark.
 • Urinsedimente bilder.
 • Dubbelt medborgarskap eu.
 • Nijmegenmarsjen medalje.
 • Container størrelse.