Home

Digital karakterutskrift ntnu

Karakterfordeling på det enkelte emne vises på karakterutskrifter produsert etter juni 2013. Karakterfordelingen vises for emner med 10 eller flere studenter for inntil fem år tilbake i tid.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Karakterutskrift. Eksamensresultatet er tilgjengelig i Studentweb under «Resultater». Du kan hente ut digital karakterutskrift via Vitnemålsportalen. Vitnemålsportalen er en offentlig tjeneste hvor du kan se dine resultater fra høyere utdanning og selv velge å dele resultatene digitalt med andre. Lokal eksame Det digitale nettsamfunnets politiske økonomi; Undervisning. Emnet leveres som rent nettbaserte aktiviteter på læringsplattformen digit.ntnu.no. Læringsressursene vil bestå av korte filmer som gir oversikter og fordypninger i utvalgte deler av emnet

Søk opptak - Digital samhandling - masterprogram Hvis du har utdanning fra et av disse landene, må du kontakte lærestedet ditt og be om at vitnemål og karakterutskrift sendes direkte til NTNU. Bestill dokumentasjon fra lærestedet ditt så tidlig som mulig Det digitale nettsamfunnets politiske økonomi; Fem kurs og ett emne 7,5stp. Dette er altså det første kurset som inngår i emnet «Digital transformasjon og bærekraft» ved NTNU. Om du er kvalifisert, det vil si har minimum bachelorgrad eller tilsvarende fra før, kan du ta eksamen og søke om å få dette godkjent som del av en mastergrad. Hvis du har fullført og bestått en grad ved NTNU (høgskolekandidat, bachelor, master eller Ph.D.), har du mulighet til å søke om en emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner. Hvis du ønsker å forbedre karakter etter at vitnemålet er produsert, vil emnene kunne dokumenteres ved en karakterutskrift. Kontaktinformasjon NTNU Digital aims to strengthen the generic ICT disciplinary research at NTNU. We support research that can be vital for future applications; emerging and potentially disruptive ICT technologies. The core research areas can be shared across diverse applications,. Karakterutskrift med digital signatur . er verifisert med en digital signatur som kun bekreftes hvis pdf-en ikke har blitt endret av andre. Det betyr at den ikke er verifisert (gyldig) hvis du skriver den ut på papir. viser resultater fra alle emner du har bestått ved UiB og er merket med UiB-logoen

Karakterutskrift alene er ikke godkjent dokumentasjon på fullført og bestått grad. Du kan hente ut digital karakterutskrift via Vitnemålsportalen. NTNU VIDERE krever et administrasjonsavgift på kroner 1500 per student per eksamen After completing a course, you earn a certificate of completion or register as a student at NTNU to get credit points Research based courses All our courses are research-based and our course design builds on years of experience with online teaching and learning Vitnemål utstedes til studenter som fullfører en grad eller en yrkesutdanning. Vitnemålet inneholder karakterene dine og en beskrivelse av studiet. Hvis du forbedrer et resultat i et emne som inngår i grunnlaget for vitnemålet, dokumenteres det med separat karakterutskrift jf., Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 12-1, (4) Hvis det siste som er registrert på studenten er sensur i et NTNU-emne, brukes dato for når sensur er registrert. Hvis det siste studenten har gjort er et emne fra annen utdanningsinstitusjon brukes 01.06. for VÅR, 01.08. for SOM og 01.12

Karakterutskrift - nå med karakterfordeling - innsida

Bestill digital karakterutskrift i Studentweb. Nyttar du nettlesaren Internet explorer? Den kan fungere dårleg for digitale karakterutskriftar - bruk ein annan nettlesar. Du kan bestille karakterutskrift med digital signatur i Studentweb: Gå til menyvalget Bestillinger og vel lamellen Digital karakterutskrift og trykk på knappen 'Bestill' No har NTNU laga ei digital registreringsløysing. Det kjem fram i ei pressemelding frå NTNU-leiinga, som er sitert i Universitetsavisa. Det nye innsjekkingssystemet nyttar QR-kodar for at studentane enkelt skal kunne registrera seg inn

Last opp dokumentasjon (vitnemål, karakterutskrift) på utdanningen din så snart som mulig etter at du har søkt. Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på utdanning avlagt ved NTNU (unntaket er utdanning du har fått innpasset). Fullfører du ved et annet lærested må du dokumentere utdanningsplanen som gjelder for ditt studium Det digitale nettsamfunnets politiske økonomi; Fem kurs og ett emne 7,5stp. Dette er altså det tredje kurset som inngår i emnet «Digital transformasjon og bærekraft» ved NTNU. Om du er kvalifisert, det vil si har minimum bachelorgrad eller tilsvarende fra før, kan du ta eksamen og søke om å få dette godkjent som del av en mastergrad. Digital karakterutskrift. Du kan enten laste ned en karakterutskrift i PDF-format eller sende en elektronisk karakterutskrift til en mottaker via Vitnemålsportalen. Du kan bestille og laste ned en elektronisk karakterutskift via menypunktet Bestillinger i studentweb. Papirforma Karakterutskrift I noen tilfeller trenger du bekreftelse på dine studier i form av en karakterutskrift. Trenger du en formell, underskrevet og stemplet karakterutskrift kan du be om dette via infotorget ; Digital skriftlig skoleeksamen i Inspera Assessment - Høgskolen i Østfol . Choose institution OsloMet - storbyuniversitetet - Både endelig karakterutskrift og vitnemål blir automatisk tilsendt hvis du fullfører studiet ditt i henhold til normert studieprogresjon. Trenger du dokumentasjon på avlagte studiepoeng i løpet av studiet ditt, kan dette bestilles via Studentweb eller hentes via vitnemålsportalen

Digitalteknikk er den delen av elektronikken som har å gjøre med lagring, forsyning, overføring og bearbeiding av digitaldata og digitale signal. Her benytter man digitale elektroniske kretser, som behandler binære dataelementer. Et binært dataelement representeres i en digital krets som en elektrisk spenning som kan innta to forskjellige verdier, og data representeres med et sett med bit. Karakterutskrift Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Side 2 av 2 € Studiepoeng- og karaktersystem Studieåret varer normalt i 10 måneder. Et fullt studieår er beregnet til 1500 - 1800 arbeidstimer og 60 studiepoeng. Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer: en skala med karakterene bestått og ikke bestått og en. NTNU established the Digital transformation initiative in 2018 to pursue transformative research on the development and application of digital transformation technology. The initiative consist of 48 PhD positions in nine interdisciplinary projects from various fields

NTNU: IOT6570-4 Digital transformasjon og bære. Explore courses. Register. Sign in. To see course content, sign in or register. Course , current location; Referanser Digital transformasjon og bærekraft - muliggjørende teknologier. Search the course Search. You must be. I stedet for skriftlige kommentarer til obligatoriske aktiviteter, gir jeg hver student en 2-minutters individuell video, kombinert med et rubrikkskjema for evaluering Bestill karakterutskrift med digital signatur. Logg inn på Studentweb, velg «Mer» i toppmenyen og klikk på «Bestillinger»; Velg «Karakterutskrift med digital signatur» og klikk på «Bestill» Etter ca. 10 minutter vil karakterutskriften bli tilgjengelig som PDF-fil under «Dokumenter

Praktisk informasjon - Teknologiledelse og digital - NTNU

Kapittel 7. Vitnemål og karakterutskrift. (3) En student som er tatt opp til et studieprogram eller enkeltemner ved NTNU, har rett til å melde seg til vurdering i andre emner hvis vedkommende fyller kravene til det. Studenten har også rett til å følge undervisning i emner utenfor studieprogrammet dersom adgangen til emnene ikke er begrenset eller emnet har studierettskrav Kurset m plattformøkonomi inngår i emnet Digital transformasjon og bærekraft ved NTNU. Dette kurset er på 1,5 stp og handler om ulike sider ved organisering gjennom plattformer. Du vil lære litt om hva plattformer er, hva de brukes til, ulike typer plattformer og om hvilke konsekvenser den økende bruken av plattformer har for oss både på individ-, organisasjons- og makronivå

Wiki - innsida.ntnu.n

Digital transformasjon og bærekraft - Kurs - NTNU

Digital brannperm. Tegninger, dokumenter, hyperkoplinger og presentasjon av relevant data fra LYDIA. eLYDIA - Velg modul Logg inn. Velg modulen du vil jobbe med. Behovsmelding. Meld inn behov og ønsker eller sjekk status for dine innmeldinger. Arbeidsliste. Din egen arbeidsliste. Digitale samarbeidsverktøy blir ofte sett på som mindreverdig i forhold til kommunikasjon og undervisning ansikt-til-ansikt, men nå har det blitt selve livslinjen for samfunnet. Nå leser jeg plutselig om legekontorer som tilbyr videokonsultasjoner, om skoler som gir undervisning over nett og om stadig flere NTNU-kolleger som tar i bruk verktøy for samarbeid og nettbasert undervisning

NTNU: Fortsetter med digitale forelesninger til høsten Universitetsledelsen forventer at smittereduserende tiltak vil gjelde hele høstsemesteret. Marte Sæther Ottesen. Publisert mandag 04. mai 2020 - 18:16 Sist oppdatert tirsdag 05. mai 2020 - 15:03 Digital transformation is the use of technology to radically improve performance or reach of enterprises.The Sustainable Digital Transformation Research Group has been established as the core arena at NTNU for developing cutting-edge cross-disciplinary research related to the designing, implementation, and validation of digitalization disruptive innovations aiming to address societal needs Bachelorstudiet i Digital infrastruktur og cybersikkerhet gir deg en ettertraktet kompetanse innen cybersikkerhet, robuste datanettverk og moderne IT-drift med virtualisering og skyløsninger. Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen DIGITAL - ANALOG og ANALOG - DIGITAL omsetting 2003-04-06 - 3 - SIE 3040 Reguleringsteknikk m/elektriske kretser Hvis vi betegner den digitale inngangsstørrelsen X og den analoge utgangsstørrelsen A, kan vi uttrykke følgende sammenheng: (1) hvor E er en analog referansespenning, og K en proporsjonal-konstant. Er X uttrykt som et binært tall (2

Digital samhandling - masterprogram - NTNU

The GEMINI Centre for Digital Transformation Management is a strategic cooperation between SINTEF, NTNU, and the University of Oslo.The aim of the GEMINI Center is to develop knowledge about the process of digitalization in order to help private and public organizations through their deployments and sub0sequent value generation from such investments 1400 deltagere var samlet da startskuddet gikk for Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) i Trondheim mandag 7. mai. Innlederne fokuserte på bedre muligheter med digitalisering, men påpekte samtidig hvor viktig det er at elevene lærer kritisk tenking rundt bruk av digitale verktøy NTNU vil øke den digitale kompetansen hos alle ansatte på NTNU. De har jobbet med å definere fremtidsbilde og behov, og se på løsninger som vil bidra til en mer effektiv og digital arbeidshverdag, der alle ansatte har en basiskompetanse i digitale verktøy This course is about digital changes and digitalization processes. The course addresses case studies of selected technologies (eg photography, encyclopedia, learning- and analysis tools), exploring the link of these technologies' historical analog roots and contemporary mediated practices

Digital transformasjon og bærekraft - digit

Karakterutskrift og vitnemål Ver venleg å lese dette før du tek kontakt med eksamenskontoret om utskrift av vitnemål. Studentar som fullfører studieprogrammet sitt (bachelor og master) på normert tid, skal få vitnemålet automatisk sendt til si heimeadresse Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagelærerutdanningen. Bjønnes, Paal Christian. Master thesi Digital undervisning. NTNU fikk først varsel om smitte på mandag. Onsdag kom det et nytt varsel. Studentene gikk i karantene allerede etter det første varselet

Vitnemål - Wiki - innsida

Undervisningen til høsten være en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse på campus og digitale læringsformer, skriver rektor ved NTNU, Anne Borg. Anne Borg Rektor, NTNU Publisert 15.05.2020. 220 studenter er satt i karantene etter at to studenter ved NTNU Trondheim på helse- og medisinfakultetet har blitt smittet av koronaviruset. Det skriver Nidaros. De karantenesatte får. digitale. Forskning Generell helserelevans NTNUhealth. En folke-e-helse for framtida. skrevet av @NTNUhealth. NTNU (Faggruppe for helseinformatikk) Ellen Andreassen Jaatun Ph.d.-kandidat ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU og.

NTNU Digital - NTNU

 1. Kronikk av Henrik Vogt, lege og Phd-stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Linn Getz, lege og professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Bjørn Hofmann, filosof og professor ved NTNU og UIO, og Andreas Pahle, fastlege og leder av Norsk forening for allmennmedisinsk fagutviklingsgruppe for digital helse og persontilpasset medisin
 2. Når det gjelder rollen til digitale kanaler i forhold til kunnskapsdelingsbarrierer, viser empiriske funn at digitale kanaler legger til rette for regelmessig kommunikasjon mellom ansatte, forenkler kontaktetablering, forbedrer informasjonsflyt, hjelper med å støtte relasjoner på lang avstand og kan gi rask tilgang til store datamengder
 3. Dette er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. NTNU gir deg ny kunnskap om den siste utviklingen innen relevante fagfelt med muligheter for anvendelse i egen jobbsituasjon, med eller uten eksamen - valget er ditt

Smittesituasjonen i Matematikk 1: Vi følger smittesituasjonen blant studenter ved NTNU og har vedtatt følgende endringer med effekt fra og med mandag 5. oktober. Mattelaben er åpen igjen fra og med onsdag 21.10. 14.00 i S8 til nå å være en digital forelesning gitt gjennom Zoom 220 studenter ved NTNU i Trondheim er i karantene etter at det er påvist koronasmitte ved fakultet for medisin og helsevitenskap Mark Pasquine, førsteamanuensis ved NTNU, er koordinator for kursene og har vært med å utvikle dem. Han ser utfordringer i at begrepet digitalisering har blitt et moteord med diffust innhold. Kurset Digital strategi og ledelse er derfor praktisk rettet Job title: PhD Position in Digital Investigation (190348), Employer: NTNU - Norwegian University of Science and Technology, Deadline: The application deadline has passe Stillingstittel: PhD in Sustainable and digital building process (192423), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u

NTNU Gjøvik med master i Digitale byggeprosesser Digitalisering er sentralt i en omveltende teknologisk utvikling i bygg- og anleggsnæringen. Det nye masterstudiet innen bygg- og miljøteknikk vil bidra til at studentene får kompetanse til å spille en sentral rolle i det digitale skiftet Med utgangspunkt i undervisningsprinsippene i akronymet KAMPVISE reflekterer vi over mulighetene for å innføre digitale verktøy i feltbasert undervisning, og ser på hvordan dette kan støttes med teori om kombinert læring, omvendt undervisning samt ønsker fra studentene selv om variert undervisning

Vitnemålsportalen og karakterutskrift Studentsider

 1. Stillingstittel: Postdoc fellowship in Digital Transformation (181987), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u
 2. På tysk-, fransk- og spanskseksjonene har vi lenge følt et behov for å tilby studentene våre mer kvalitetssikret øvingsmateriale. Høsten 2017 og våren 2018 jobber vi derfor med å lage selvrettende prøver (/tester/quizzer) i Blackboard til ulike tema innenfor grammatikk og språkferdighet
 3. Vi gjør deg oppmerksom på at du ved å opprette bruker hos KarriereDagene samtidig oppretter bruker hos Bindeleddet NTNU. Selskapet har som strategisk mål å være Norges ledende nettselskap ved å utvikle sine medarbeidere og ta i bruk nye digitale verktøy
 4. Institutt for matematiske fag, NTNU. TMA4100 Matematikk 1 > TMA4100 Matematikk 1, høst 2019. TMA4100 Matematikk 1, høst 2020. Startside. Emnebeskrivelse. Timeplan. Nøkkelbegreper. Fremdriftsplan. (Covid-19) vil kontinuasjonseksamen være en digital hjemmeeksamen. Karakteren vil være bestått/ikke bestått. Alle oppgavene besvares på.

Stillingstittel: Førstekonsulent - lederstøtte og digital møtekommunikasjon (191670), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u Trondheim kommune driver omfattende smittesporing etter at 220 studenter ved NTNU er i karantene etter koronasmitte ved fakultet for medisin og helsevitenskap

Kurset er primært for arbeidsledige og permitterte i industrien, men personer i samme situasjon fra andre bransjer er også velkommen som søkere. Innholdet vil være svært relevant for både ingeniører, operatører og personer som arbeider innen økonomi og administrasjon LES OGSÅ: I vinter fikk NTNU vite at en bekjent av Eikrem skal stå bak rasistisk nettaktivitet: - NTNU har ikke brydd seg Brudd på god presseskikk PFU mener det er forståelig at Filter bruker anonyme kilder, men mener Filter nyheter ikke burde vært så konstaterende og burde tatt mer forbehold Krever innlogging med NTNU-brukernavn og passord. 2017-11-27 : Spørretjeneste ved Skau torsdag 14.12 klokken 10:00-12:00 og 13:00-15:00 i R7 . 2017-11-22 : Oppretting av en feil og en upresishet i boka: For det første er det en feil i beviset for Kleene's Teorem

Kardiologisk sykepleie - Videreutdanning - NTNU

Digital undervisning er også et meget sterkt argument for å bevare flere enekontor. Dersom NTNU også lager nytt HMS-reglement og nytt IT-reglement som trekker inn nye punkter som går på hjemmesituasjonen, vil NTNU ha mulighet til å snu utfordringene fra koronaperioden til god læring. Her kan du lese tidligere ytringen i serien NTNU har de siste månedene spart penger på mindre reiser, mindre bespisning, forsinkelser ved tilsettinger og på generelle driftskostnader. Det er også brukt mindre penger til eksamensvakter. I orienteringen til styret heter det også at kostnadene til reiser og bespisning i 3. tertial i 2019 var på omtrent 100 millioner kroner

Courses digit.ntnu.n

 1. Onsdag fikk åtte studenter og en ansatt ved NTNU i Trondheim påvist covid-19. Smittevernkontoret i Trondheim kommune ber alle som kan ha vært eksponert for smitte om å teste seg, skriver NTNU på internsidene sine. Beskjeden gjelder studenter og ansatte som har oppholdt seg i fire ulike lokaler.
 2. Skjermdumpen fra det digitale styremøte i NTNU torsdag viser hva studentene er bekymret for. Svært mange studenter har tatt kontakt med NTNU for å si at de frykter eksamen i store eksamenslokaler. Studentene er bekymret for å havne i karantene før jul og at de derfor ikke kommer seg hjem på juleferie
 3. dreforbruket i år blir på mellom 2 og 300 millioner kroner, sa økonomidirektør Frank Arntsen da han orienterte styret. Det betyr at 7,5 prosent av.
 4. Digital høst ved NTNU: Kunsten å ombestemme seg - Evnen til å ta beslutninger er kjent som en viktig lederegenskap. Evnen til å skifte mening, og dermed revidere sin tidligere beslutning når det trengs, er imidlertid også en viktig lederegenskap, skriver Oscar Amundsen i denne ytringen om hvilke valg rektor Anne Borg står overfor
 5. Statnett og NTNU styrker digital kompetanse i energisystemet De neste fem årene skal Statnett og NTNU styrke samarbeidet om utviklingen av det digitale energisystemet i Norge. En ny samarbeidsavtale skal sikre innovasjon og forskning på nye løsninger for norske og internasjonale energisystemer
 6. eringsloven sier at alle nettløsninger rettet mot studenter skal være universelt utformet fra 2021, her henger NTNU bak. Sosialt viktig med fysisk oppmøt
 7. Digital høst ved NTNU Forelesningene ved NTNU blir i hovedsak digitale høsten 2020. Anne Borg, rektor ved NTNU, melder om digital undervisning som hovedregel høsten 2020. Leikny Havik Skjærseth. Tekst: Hege Larsen [email protected] Publisert mandag 04.05.2020 - 15:54

Teknologi er og blir relevant. Teknologiske endringer kommer fort, noe som krever oppdatert kunnskap for ledere og beslutningstakere. Målet med den erfaringsbaserte mastergraden i teknologiledelse og digital omstilling er å gi påfyll til deg som er leder i norske kunnskaps- og teknologibedrifter slik at du kan lede nåværende og fremtidige teknologiske endringer Disse er: digital kompetanse, spesialpedagogisk digital kompetanse, holdninger, læringsomgivelser og læringsmiljø. Funnene viser at intervjupersonene mener digitale læremidler har faglig betydning for elever med lese- og skrivevansker, i tillegg til at elevene kan få økt selvoppfatning, motivasjon og mestringsfølelse NTNU Retorten er et bygg fra 1899 på Kalvskinnet i Trondheim og huser deler av lærerutdanningen ved NTNU. Bygningens eksteriør er vernet og rehabiliteringsarbeidet er utført etter antikvariske prinsipper. I forbindelse med rehabiliteringen ble to fotografier av kunstnerduoen Karoline Hjorth og Riitta Ikonen kjøpt inn Sivilingeniørstudiet i kommunikasjonsteknologi ved NTNU (komtek) er et 5-årig studieprogram. Studieretningene som tilbys ved komtek er Nett, tjenester og applikasjoner, Informasjonssikkerhet og Digital økonomi Ved NTNU pågår det nå et større forskningsprosjekt på vold mot eldre på sykehjem. I dette blogginnlegget skriver vi litt om sammenhengen mellom lese- og skriveferdigheter, digital kompetanse, helsekunnskap og universell utforming. 0 Facebook Twitter Google + Pinterest. Last ned flere innlegg

Vitnemål og karakterutskrift - Nord universite

Lenker til NTNUs webmailtjenester. Webmail studenter. Webmail ansatte. Webmail alumni A lan November og Marc Prensky er begge svært opptatt av hvordan vi planlegger undervisningen i den digitale verden vi lever i. Men de er ganske uenige om hvordan det bør gjøres. Mens Marc Prensky er opptatt av å reformere hele skolesystemet som følge av den digitale revolusjonen, er Alan November en forkjemper for å lære elevene å bruke teknologien kritisk og riktig NTNU bekrefter smitte blant studenter ved fakultet for medisin og helsevitenskap. Gå til sidens hovedinnhold Bli abonnent Logg inn. Tips oss; Direktesport; Da kan du få digital tilgang uten ekstra kostnad! Les mer. Smitte på NTNU: Rundt 220 studenter i karantene 500. Introduction to Communication Technology and Digital Security. Frank Alexander Kraemer kraemer@ntnu.no . Om Emnet Forventninger til deg som student. Ett av hovedmålene med undervisningen er å engasjere alle for å skape et positivt læringsmiljø, og for å få alle til å lære og yte best mulig

Videre melder NTNU i Gjøvik at det fredag og lørdag kom meldinger om totalt fire smittede studenter, hvorav to har vært på campus i forrige uke. De to siste som er bekreftet smittet er nærkontakter av et tidligere kjent smittetifelle, og var allerede i karantene da de fikk påvist smitte. 80 personer må i karantene som følge av de to første smittetilfellene, mens de to sistnevnte nå. Begrepet digital dømmekraft er evnen til å vurdere andres og egne handlinger på nettet, evnen til å finne og vurdere relevant informasjon og vår kompetanse om ulike digitale verktøy. Digital dømmekraft handler om vår evne til kritisk refleksjon ved bruk av digitale medier knyttet til blant annet personvern, nettvett og opphavsrett Digital er noe som har med tall eller diskrete enheter å gjøre. Digital brukes særlig om data, se digitaldata, og om maskiner og instrumenter som anvender eller behandler digitaldata. Se også digitalteknikk.

Kartarkiv NTNUI Orientering. Velkommen til NTNUIs digitale kartarkiv! Du kan lage ditt eget digitale kartarkiv ved å angi tilgangskoden som du får av administratoren.. De siste kartene 10 | 20 | 50 | all 220 studenter ved NTNU i Trondheim er i karantene etter at det er påvist koronasmitte ved fakultet for medisin og helsevitenskap. Studentene er i karantene etter at to studenter ved fakultetet har fått påvist covid-19, skriver Nidaros.. Konstituert dekan på fakultetet, Toril Forbord sier at studentene som nå er i karantene får tilrettelagt digital undervisning i karanteneperioden

Produsere vitnemål - Wiki - innsida

Les denne saken på HiOFs nettsider. Digital eksamen Jeg skal ha skriftlig eksamen hjemme i Inspera; Jeg skal ha innlevering av oppgave i Insper Lær av NTNU, som har Europas største utdannings- og forskningsmiljø innen prosjektledelse. Bedriftsinterne kurs. Bedriftsinterne kurs. Statoil, Skanska, Statens vegvesen, Smidig praksis i prosjekt og digital transformasjon: 15.01.2021 Trondheim Ledelse og eierskap i prosjekter: 04.02.2021. Digitale tester er kommet for å bli, og utgjør etter min mening et meget viktig verktøy i lærerens digitale/pedagogiske verktøykasse. Lærere har nå mulighet for å enkelt lage digitale tester (typisk i læringsplattformen) som rettes automatisk.. Vi er flere kollegaer ved Institutt for informatikk og e-læring ved NTNU som jobber med digitale tester i FoU-sammenheng Statnett/NTNU-samarbeid om det digitale energisystemet En ny samarbeidsavtale mellom NTNU og Statnett skal sikre innovasjon og forskning på nye løsninger for norske og internasjonale energisystemer LES OGSÅ: Lege om korona-utbrudd: Folks tillit er vår kollektive vaksine Ørjan sitt innlegg omtaler rektorvedtaket angående formatet på kommende høsts forelesninger. Han skriver at NTNU har formidlet at høstens forelesninger blir digitale, som i seg selv ikke er feil. Derimot, hvis en leser hele innlegget finner en fort ut av at premisset satt er at alt fysisk oppmøte ved NTNU blir.

Hvordan den digitale infrastrukturen påvirker oss som arbeidstakere og i arbeidslivet; Forskning på digital transformasjon. Fire forskere fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap og Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU skal lede hvert sitt område i prosjektet - En fagblogg om medisin og helse ved NTNU Stikkord: digital kompetanse. Etikk Folkehelse Generell helserelevans habilitering Helse- og omsorgstjenester Meninger Psykisk helse Utdanning. Hjelp - den universelle utformingen er for trang! skrevet av Frode Fossvold-Jørum / RKBU Midt-Norge

Jeg heter Ivar Skjåk Nordrum og er studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Jeg har arbeidet ved NTNU og St. Olavs hospital siden 2000 bortsett fra ett år ved Rikshospitalet i Oslo. Siden 1. november 2015 har jeg vært studieprogramleder i hel stilling Karakterutskrift. Har du behov for karakterutskrift, bestiller du dette i Studentweb. Dersom du ikkje har ein aktiv studierett ved HVL, loggar du på med ID-porten. Gå til menyvalget «Bestillingar» i Studentweb og vel «Digital karakterutskrift». Etter omlag 10 minutt kan du finne karakterutskrifta under «Dokument» Digital eksamen Studenttinget NTNU vedtok torsdag 5.5.2011 at alle studenter som tar skriftlig eksamen ved NTNU skal få muligheten til å ta denne på PC [3]. Knut Veium, seksjonssjef ved studieavdelingen, uttalte til UA at Studenttingets vedtak om PC på alle skriftlige eksamener er urealistisk og at det ikke [er] praktisk mulig med PC [2][3] Digitaliseringen ved NTNU har skutt fart den siste tiden: aldri før har så mye undervisning blitt gjennomført over nett ved universitetet. Antall gjennomførte nettkurs og digitale undervisningssesjoner i NTNUs undervisningsverktøy Blackboard Collaborate, som 9. mars kun utgjorde 63 stykk, hadde den 18. mars klatret til hele 2838 Utgitt av Sandefjords Blad AS, Postboks 143, 3201 Sandefjord Ansvarlig redaktør: Steinar Ulrichsen Personvernpolicy / Informasjonskapsler Redaktørplakaten PFU Sb.no blir innsamlet og lagret av Nasjonalbiblioteket besøksadresse: Jernbanealleen 17, Andre etasje. 3210 Sandefjord.

Karakterutskrift - Universitetet i Osl

 1. NTNU er vårt største studiested, og hvert semester gjennomfører vi mer enn 20 kurs og arrangementer for våre over 6000 studentmedlemmer. Du kan også møte oss på stand flere ganger i uken, kom innom for en kopp kaffe eller en prat om hva vi kan gjøre for deg
 2. Både NTNU og Universitetet i Bergen har kommet med lignende beskjeder. Det blir ikke vanlig aktivitet på campus dette semesteret, og altså kun digital undervisning. Fredag 3. april skriver også OsloMet at universitetet er stengt til 20. april og at undervisningen blir digital ut semesteret
 3. Dersom du forbedrer en karakter etter at vitnemålet er utstedt vil du få et vitnemålstillegg (karakterutskrift) med ny karakter. Tapt vitnemål Dersom du har mistet vitnemålet ditt kan du søke om at det utstedes et duplikat mot en avgift på kr 625,- Duplikatvitnemålet sendes i postoppkrav

Kontakt it@bindeleddet.ntnu.no for å få tilsendt instruksjoner for nullstilling av passord. Customer Software Development / Digital Customer Experience (Apps) Capgemini har et av Norges største fagmiljø innen Java og .NET,. Stillingstittel: Prosjekt-/prosessleder digital dokumentasjon (186197), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte Kontakt it@bindeleddet.ntnu.no for å få tilsendt instruksjoner for nullstilling av passord. Vi søker engasjerte studenter til spennende oppgaver innen digitale løsninger i Hafslund Nett! Sommerjobb hos oss er en unik mulighet for deg til å få relevant arbeidserfaring og et innblikk i hvem vi er og hvordan vi jobber Da kan du få digital tilgang uten ekstra kostnad! Les mer. Magne fra Sandnes disputerer doktorgradavhandling ved NTNU Artikkeltags. Student; NTNU; Sandnes; Av Roy Skjæveland. Publisert: 22. oktober 2020, kl. 04:00 Sist oppdatert: 23. oktober 2020, kl. 12:47. Ser på. Astrid Margrethe Sølvberg og Marit Rismark, NTNU. 14.30-14.40. Pause . 14.40-15.10. Digital undervisning i den nye normalen. Hvilken rolle kommer digital undervisning til å ha i den nye normalen etter covid-19? Erfaringer og perspektiver fra et førstesemesterkurs ved UiT

TDT4120 Algoritmer og datastrukturer er et emne ved NTNU der man lærer å konstruere effektive løsninger på algoritmiske problemer 220 studenter ved NTNU i Trondheim er i karantene etter at det er påvist koronasmitte ved fakultet for medisin og helsevitenskap. Skrevet av NTB Toril Forbord sier at studentene som nå er i karantene får tilrettelagt digital undervisning i karanteneperioden. Da vennene flyttet fra Trondheim, var det vanskelig å finne nye Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet - NTNU, Trondheim, Norway. 649 liker dette · 4 har vært her. Velkommen til KomTek-studiets facebookside! Her..

No innfører NTNU digital korona-registrerin

 1. NTNU i Gjøvik har ledig to stillinger som studiekonsulent ved institutt for helsevitenskap. Seks fra Ringsaker er blant de 62 som vil ha jobbene
 2. Lean Communications har av Statsbygg blitt tildelt avtale innenfor Lean prosessledelse og fremdriftsplanlegger på prosjektet samlokalisering Campus NTNU
 3. Digital markedsføring. Kurset er utsatt inntil videre. Ny dato kommer. Kurset vil innsikt i design av gode strategier for utvikling av bedriftens markedsførings-strategi og bygge en sterk merkevare. Digital analyse av markedsdata og digital kommunikasjon er sentralt i kurset
 4. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant.
 5. Kontakt it@bindeleddet.ntnu.no for å få tilsendt instruksjoner for nullstilling av passord..
 6. Statnett og NTNU styrker digital kompetanse i energisystemet. De neste fem årene skal Statnett og NTNU styrke samarbeidet om utviklingen av det digitale energisystemet i Norge. En ny samarbeidsavtale skal sikre innovasjon og forskning på nye løsninger for... Utlysning prosjektforslag 202
 7. Ingen skriftlig eksamen med tilsyn ved NTNU i høst Det melder NTNU i en pressemelding. - Det er nå en bekymringsfull smitteutvikling av covid-19 i hele landet, deriblant i Gjøvik og Trondheim

Kortinnlegg om legestreiken: Hvorfor fastleger jobbe

 • Mikrobølgeovn vask.
 • Gardinskinner kid.
 • Lastminute kreuzfahrten stornokabinen.
 • Stein til salgs.
 • British airways bagasje pris.
 • Suzuki motorrad neuheiten 2018.
 • Audi tt rs roadster.
 • Ggz zwickau kündigung.
 • Anne frank zitat herzensergüsse.
 • Gulrotkake eggedosis.
 • Was hält der fenstergucker in seiner hand.
 • Bild in bild einfügen mac.
 • Marine harvest aksje.
 • Infiniti q30 occasion luxembourg.
 • Live dart stats.
 • Melkefri kakao.
 • Benzin zusammensetzung.
 • Stadtverwaltung minden.
 • Wqhd auflösung.
 • Laboratoriefrakk.
 • Instruksjonsbok passat gte.
 • Haftpflichtversicherung wohnung.
 • Real sociedad twitter.
 • Steinkjer mosjøen fotball.
 • Jaguar f type pris.
 • Kinesisk alligator.
 • Dolly dimples tromsø.
 • Hepatit c behandling/cancer.
 • Tripadvisor budapest restaurant.
 • Spårlöst norge.
 • Theseus sage.
 • Esta søknad usa.
 • The killer serie.
 • Singel och ensamstående mamma.
 • Takk for hjelpen kort.
 • Jobs matrei in osttirol.
 • Hijab i skolen debatt.
 • Øyafestivalen 2015 lineup.
 • Bjj matter.
 • Iss fauske.
 • Bio klipper.