Home

Drap per innbygger norge

Drapsoversikt - Politiet

 1. Oversikten over drap viser forsettlig og overlagt drap. Forsettlig vil si at drapet er begått med vilje, men ikke planlagt. Overlagt vil si at drapet er planlagt. Drapene er begått i Norge eller på skip i internasjonale farvann. Tallene i statistikken er hentet fra politiets register over straffesaker (Strasak) og rapporter fra.
 2. Schei Syversen peker også på at det begås få drap i Norge sammenlignet med andre land. I dag er drapsraten på 0,4 per 100.000 innbygger. - Et hvert drap er et drap for mye, men Norge er et.
 3. Drap er det å ta liv, eller på annen måte stå direkte ansvarlig for andres død.. Drap er som utgangspunkt uønsket og straffbart, både historisk og i de aller fleste samfunn i verden.I eldre norsk språkbruk og fremdeles i mange andre land blir ordet mord brukt om drap i sin groveste og mest straffbare form. Men i en rekke situasjoner kan drap også være straffefritt
 4. Bruttoinntekt per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2018 Inntektsfordeling. Antall personer etter inntektsintervaller. 2002-2018 Bruttoinntekt for kvinner og menn. 2000-2018 Inntektspredning. Forholdet mellom gjennomsnittlig og median bruttoinntekt. 2000-2018 Husholdningenes inntekter.2006-2018 Formue Formue per innbygger
 5. Norge slapp ut 10,3 tonn klimagasser (CO 2 e) per innbygger i 2017, ifølge Eurostat (data fra 2018 er ikke tilgjengelig ennå). De norske utslippene per innbygger har falt siden 2011. Norge har redusert utslipp av metan og lystgass siden 1990, mens utslippene av CO 2 og HFK har økt
 6. Norge er et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng har Norge et prisnivåjustert BNP per innbygger som ligger godt over gjennomsnittet i EU. Prisnivåjustert vil si at resultatene tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom landene. Sammenlikning av prisnivå i Europa, Statistisk sentralbyr

Her er resultatene: Flest antall drap per 100 000 innbyggere skjer i den mexicanske byen Los Carbos, fulgt av Caracas i Venezuela, Acapulco, Mexico , Natal, Brasil, Tijuana, Mexico og La Paz, også en mexicansk by som ikke må forveksles med den bolivianske byen med samme navn. Latin Amerika kommer dårlig ut i undersøkelsen Etter år 2000 har antallet drap gått nedover. Norge har en av de laveste drapsratene, antall drap per 100.000 innbyggere, i verden. Drapsraten i USA er over 5, i Storbritannia 1,6 og i El Salvador og Honduras over 50 (tall for 2010). Fra 2007 til 2017 falt antall personer som fikk en straffereaksjon fra 80 til 57 per 100.000 innbygger Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene som blir brukt under denne produksjonen. Denne summen deles her på antall innbyggere i landet

Drapssaker de siste ti årene - NRK Norge - Oversikt over

 1. 5.1 Avgjørelser per januar 2019 15 5.2 Gjennomsnittlig straff (antall år/måneder) 15 Utvikling drap i Norge fra 1990-2018. APSO 2018 6 2.2 Antall drapssaker i Norge siste ti år I perioden 2009-2018 er det registrert totalt 2853 drapssaker, med 298 ofre og 312 gjerningspersoner
 2. Chicago topper imidlertid ikke lista over flest drap per innbygger, for der troner New Orleans, Detroit og St. Louis, viser en oversikt utarbeidet av The Trace.. De siste fem årene er det i snitt drept 16,4 mennesker per 100.000 innbygger i Chicago, mens det tilsvarende tallet for New Orleans er 46,9 - nesten tre ganger så høyt
 3. Norge er et av verdens mest forgjeldede land. McKinsey har slått sammen gjelden til stat, selskaper, finanssektoren og husholdninger og kommet frem til at Norge er på 14. plass med en gjeldsgrad.
 4. st 1,3 millioner våpen i den.
 5. Snittet for perioden 1969 til 2015 er 39 drap årlig. Og foruten 2011 var det på 80-tallet og tidlig 90-tall at det var flest drap. Men vi er ennå ikke like fredelige som på Island, hvor vi i forrige uke skrev at drapsraten bare er på 0,3 per 100.000 innbyggere. Selv det lave drapstallet for i fjor gjør at tilsvarende tall for Norge er 0,4
 6. Når noen sier at Norge er et av verdens rikeste land, er det BNP per innbygger de tenker på. Dette tallet sier omtrent hvor mye hver og en av oss har å rutte med, hvis vi later som alle har akkurat like mye. Da er det bare noen få land som kommer foran Norge. - Det er riktig at Norge er et av verdens rikeste land, sier Ola Grytten

Drap - Wikipedi

 1. Hadde Norge hatt like mange drap som snittet i verden, ville vi hatt 400 drap i året. Se drapstallene - og få en forklaring
 2. I Norge begås det til sammenligning omtrent 0,6 drap per 100.000 innbygger, melder NTB. LES MER Skoten i kyrkja. Mange medlemmer. El Salvadors naboland Honduras toppet i flere år den dystre drapslista og var i 2012 oppe på drøyt 90 drap per 100.000 innbygger, men kom i fjor ned på rundt 70
 3. Norge faller fra BNP-toppen. I mange år har Norge hatt bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger på topp i Europa. Men den lave oljeprisen har gjort at Norge har blitt dratt nedover til 4. plass, ifølge Statistisk sentralbyrå
 4. I Norge blir det drept 0,6 personer per 100.000 innbyggere per år. I Vest-Europa blir det drept 1,2 personer per 100.000, altså dobbelt så mye som i Norge. USA har 5,2 drap, mens Sverige har 0,9 drap per 100.000 innbygger. Oslo og Akershus ligger imidlertid på samme nivå som resten av Europa, med 1,1 drepte per 100.000 innbyggere
 5. Det lille mellomamerikanske landet har rundt 6,4 millioner innbyggere, og det begås 104 drap per 100.000 innbygger. I Norge begås det til sammenligning omtrent 0,6 drap per 100.000 innbygger
 6. aliteten i USA har fra 1993 til 2009 gått ned med 43 prosent per innbygger, og er i dag på sitt laveste nivå siden 1960-tallet. Den politianmeldte voldskri

KommuneProfilen. Statistikk og nøkkeltall om inntekt ..

Det er også interessant å sammenligne utviklingen til Kina og India. De hadde begge veldig lave utslipp per innbygger på starten av 1970 tallet, men Kina's utslipp har økt kraftig og ifølge tallene fra worldometers.info så begynner utslippene faktisk å nærme seg utslippene vi har per innbygger her i Norge Norge ligger dermed på ellevteplass på verdensbasis i antall smittede. Men ser man på antall registrerte smittede per innbygger, kommer Norge vesentlig høyere på listen

Mens det i Norge begås 0,7 drap per 100.000 innbygger, er drapsraten i El Salvador drøyt hundre ganger så høy. Denne uka reiser miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Norges utslipp av klimagasser var i 2019 på 50,6 millioner tonn CO 2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 0,9 millioner tonn lavere enn i 1990, en nedgang på 1,7 prosent. Norges klimagassutslipp ble redusert med 3,1 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. Utslippene har falt de siste fire årene Bileiere Norge Nordmenn har flest biler i Skandinavia Nordmenn har flere biler per hode, og flere enn både svenskene og danskene. FULLT: Det er kanskje ikke tilfeldig at det er vanskelig å finne parkeringsplasser i Norge, da vi er folket i Skandinavia med flest biler per person. Her illustrert med bilde fra «Black Friday»-salget ved Norwegian Outlet i Vestby, Akershus, i 2016 Hvert år produseres det 1,1 - 1,3 millioner tonn korn i Norge. I kornsesongen 2019/20 ble det brukt 334 000 tonn matkorn hvorav 45 % var produsert i Norge

Klimagassutslipp per innbygger i Norge og verden

 1. Antallet skytevåpen per innbygger er over tre ganger så høyt i USA som i Norge, mens det er over hundre ganger så høyt som i land som Japan og Romania. Stadig flere våpen. Ifølge Kongressens granskingsorgan CRS er det nå over dobbelt så mange skytevåpen i privat eie i USA som for 50 år siden, justert for folketallet
 2. Norge er å finne på 14. plass med 0,29 håndvåpen per innbygger, forbigått av både Finland og Island som begge har rundt 0,32 våpen per innbygger. I Sverige er det til sammenligning 0,23.
 3. alitet. Uten slik kunnskap kan man fra media og underholdningskulturen lett få inntrykk av at det nærmest er vanlig med drap her til lands. En lærebo

Bydel Vestre Aker har det laveste smittetrykket, med 32 per 100.000 innbygger. Til sammen er mer enn 1,54 millioner personer blitt testet for koronavirus i Norge. Relater Elektrisitetsforbruket per innbygger ligger vanligvis mellom 5000 og 10 000 kWh per år. Norge har et spesielt høyt forbruk av elektrisk energi som i 2016 utgjorde 23 700 kWh/innbygger. Dette skyldes rikelig tilgang på rimelig vannkraft som har bidratt til en høy grad av elektrifisering av samfunnet. Les mer om energi i Norge Kommune-Norge har mye å bruke penger på, og det bidrar til at gjelden øker. Investeringene i kommunene økte med betydelige 9,4 prosent i fjor, og økningen er særlig stor innen eldreomsorg, vann og avløp og skole, skrev Kommunalbanken i et notat i sommer.. Den statseide banken har lånt ut over 300 milliarder kroner til norske kommuner, og kjenner derfor sektoren godt En OECD-rapport viser at Norge ligger på topp når det gjelder sykepleiedekning per innbygger. Forbundsleder Eli Gunhild By mener likevel ikke sykepleiermangelen i Norge er overdramatisert. OECD-rapporten <<Health at a Glance 2017>> viser at Norge er godt dekket med sykepleiere

Norsk økonomi - SS

Norge er blant de landene som tester flest i forhold til innbyggertall. Blant de som er testet i Norge til nå, har 95 prosent fått negativt prøvesvar. Our World in Data er et samarbeid mellom forskere ved University of Oxford - som er de vitenskapelige redaktørene av innholdet på nettsiden - og non profit-organisasjonen Global Change Data Lab Hver innbygger i Oslo kastet i gjennomsnitt 313 kilo i 2019. Det er sannsynlig at tilretteleggingen for kildesortering og holdningsskapende kampanjer har ført til en bevisstgjøring rundt avfall og kildesortering. Se statistikk om husholdningsavfall per innbygger per år i Oslo. Mer avfall gjenvinnes og brukes på nyt · Norge har 2,2 dekar jordbruksareal per innbygger · 2,2 dekar gir ca. 880 kg korn, eller alternativt 1320 kg gras. Det er nok til å fø 3,5 griser fram til slakting, eller til å fôre om lag en kvart melkeku årlig. - 6600 dekar dyrka jord er omdisponert gjennomsnittlig de siste årene, laveste tall var i 2013 med 5620 dekar (lavest siden. By med flest drap i usa 15.000 drept med skytevåpen i USA i 2016 - NRK Norge. Selv om situasjonen i Chicago er dramatisk, havner byen likevel et godt stykke ned på lista over byer med flest drap per innbygger i USA. Den lista toppes av New Orleans med 46,9 drap per 100.000

Der var politidekningen på 1,29 politifolk per tusen innbyggere første halvår i år. Legger du godviljen og sommervikarene til, var den på 1,38. Det er uansett langt under det nasjonale målet om to per tusen. - Vi oppfatter 1,29 som altfor lite og vi er per nå langt unna å nå målet, sier politistasjonssjef i Ålesund, Oddbjørn Solheim Gir 1 krone per innbygger i Norge til kampen mot plast i havet Publisert: 25.09.2020 - Når folket ikke kan gå med bøsser, ruller vi kroner for dem, sier daglig leder i Handelens Miljøfond Rasmus Hansson

6. feb. 2017 07:18 07:22. Til sammenligning var det 33 drap og dødsfall etter vold i Norge i fjor,. Hun understreker at det begås få drap i Norge sammenlignet med andre land. I dag er drapsraten på 0,4 per 100.000 innbygger. Det er imidlertid én type drap som holder seg stabilt, nemlig partnerdrap Norske forskere på verdenstoppen i antall publiseringer per innbygger «Kina puster USA i nakken» , skrev vi i fjor. Da tronet USA på publiseringstoppen med 430.000 publiserte artikler, 18 prosent av all vitenskapelig publisering i verden

Hvor i verden og Europa er det flest drap? Reset

 1. Og selv om det har vært en nedgang det siste året, er Vadsø den kommunen i Norge som har mest vold per innbygger. Hakk i hæl kommer Karasjok med 12,9 tilfeller per 1000 innbygger
 2. Bruttonasjonalprodukt per innbygger kan anses som et produksjons- og velstandsnivå for en stat eller et område, målt som total verdiskaping i løpet av et år, delt på antall hjemhørende innbyggere i landet.Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år, også kalt verdiskaping. Nasjonalregnskap ble utviklet i Europa i årene før og etter.
 3. Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Norge - BNP per innbygger
 4. Totalt forbruk av råkaffe i 2019 var 47 089 678 kg.. Tabellen viser utviklingen av per capita-forbruket av råkaffe i kilo fra 1965 til i dag. All kaffe; brent, rå og pulverkaffe, er regnet om til fellesnevneren råkaffe for å få sammenlignbare tall.Råkaffe legges til grunn for all internasjonal beregning av per capita forbruk av kaffe

Drap hver dag i Norge. NYTT TEMA << Forrige. 1 2. gekka Innlegg: 9528. 02.01.10 11:06. Del. Figo7: Alt av kriminalitet øker hele tiden, ingen tvil. Du påstod antall drap øker. Står du enda bak denne påstanden selvom du har blitt motbevist? Upassende innlegg? Svar. SilverArrow Innlegg: 3510 I Sverige og Danmark var den rundt 140 000 dollar, mens den i USA lå over 230 000 dollar. Netto finansiell formue (brutto formue fratrukket gjeld) per innbygger viser enda større relative forskjeller. Figur 1 viser at kun 10 av 37 OECD-land hadde lavere netto finansiell formue i husholdningssektoren enn Norge i 2014 (målt per innbygger) Norge er blant de land med flest skytevåpen per innbygger og likevel kommer vi godt ut på statistikker rundt drap med skytevåpen. Eller vi gjorde nå det før ABB. Canada også har høy andel av skytevåpen, omtrent likt med norge per innbygger om jeg husker rett. Og de også kommer greit ut statistisk Vi flyr ti ganger mer innenriks per innbygger enn den jevne europeer - som om vi var 53 millioner innbyggere. De mest trafikkerte flyrutene i Norge er korte og kan erstattes av jernbanestrekninger på bare 40-50 mil. Det gir mulighet for å ha hele åtte-ti stopp underveis, samtidig som man holder reisetiden på rundt 2,5 timer mellom endestasjonene

Med 104 drap per 100.000 innbygger er El Salvador nå verdens farligste land, målt i antall drap per innbygger. 260 ganger høyere risiko Drapsraten i USA var til sammenligning 4 per 100.000. - fra hele landet til hele Norge. Besøk oss. Akersgata 34, 0180 Oslo. Postadresse: Postboks 9386 Grønland, 0135 Oslo. Datapolicy. Personvernerklæring / Informasjonskapsler. Følg; Følg; Utviklet av Amedia Kreativ ©2020. Denne websiden bruker informasjonskapsler (cookies) For innbygger er det også en fordel at ulike virksomheter bruker samme løsning på Helsenorge, hvor man også får prøvesvarene. Vi håper at flere vil ta i bruk løsningen så snart som mulig, sier produktansvarlig for Helsenorge Nina Linn Ulstein i Norsk helsenett Avfall Norge Nasjonale beregninger av mengde matsvinn på forbrukerleddet 2018 Figur 1 Nøkkeltall for matavfall og matsvinn husholdninger 2016 i kilo per innbygger per år. Sammensetning av matsvinn fra husholdninger i vekt-% 22% 22% 7% 2% 5% 0% 10% 32% Brød og bakevarer Frukt og grønt Kjøtt Fisk Meieriprodukter Diverse nyttbart Egg.

Bjørnebekk understreker at Norge fortsatt er blant de landene i verden med færrest drap per innbygger. - Selv om antall drap nå har økt noe så ligger vi lavt internasjonalt. Mønsteret i Norge er at en veldig stor andel av de som dreper har ulike problemer både mentalt og når det gjelder rus Nye tall fra SSB viser at mengden husholdningsavfall per innbygger i 2018 var på 411 kg, en reduksjon på 3,5 prosent fra året før. Materialgjenvinningsgraden beveger seg også i riktig retning, hvor avfall sendt til materialgjenvinning har økt fra 39 til 41 prosent 762 mennesker ble drept i Chicago i fjor, og byen topper dermed lista over amerikanske byer med flest drap. En rekke andre amerikanske byer hadde imidlertid langt flere drap per innbygger

Norge slipper ut nesten 70 prosent mer CO2- per innbygger enn svenskene. Sverige genererer 49 prosent av sin energi fra fornybare ressurser, og de har en målsetning om å få dette opp på 60 prosent Reiserestriksjoner Finland stenger for Norge Den finske regjeringen gjeninnfører nordiske reisebegrensninger, men noen områder er unntatt. STENGT UTE: Nordmenn er, blant andre, stengt ute fra Finland nå, etter at regjeringen skjerper innreiserestriksjonene. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix

Norge - Wikipedi

Norge har de siste to ukene registrert over 20 koronasmittede per 100.000 innbyggere og er dermed på rødt nivå, melder NRK Norge bruker 54 000 kroner pr innbygger på å gjøre oss friske. Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2014, som ble presentert i oktober 2013, inneholdt mange dramatiske tall for hva uhelse koster samfunnet. Norge brukte i 2012 hele 270 milliarder kroner på helse- [ Også i Sverige har de fått med seg det mest omtalte budskapet i statsminister Erna Solbergs (H) nyttårstale: Norge trenger flere barn. I 2017 var den samlede fruktbarheten på i snitt 1,62 barn per kvinne. For å opprettholde folketallet på lang sikt må vi føde omtrent 2,1 barn.. Solbergs argument er at «samfunnet vårt går rundt fordi voksne tar ansvar for barna, og arbeidsføre.

Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Afghanistan - BNP per innbygger Nå er det 5.328.000 innbyggere i Norge CO2-utslipp per innbygger i hvert Bergen - Wikipedia. Skatt utleie: Kommuner i norge innbyggertall. Norge har passert 5,35 millioner innbyggere. Norge har nest lavest politidekning i Europa - Document

Det til tross for at det er blitt 800. 000 flere innbyggere i Norge. Antallet drap per 100. 000 innbyggere, den såkalte drapsraten, har sunket gradvis siden slutten av 80-tallet. I fjor var drapsraten nede i 0, 6, et tall man må helt tilbake til slutten av 60-tallet for å finne maken til I 2019 var 99 % av det flytende biodrivstoffet i Norge importert - 75 % utenfra EU. Ingen land bruker så mye per innbygger av biodiesel fra slakteavfall og brukt frityrolje fra andre verdensdeler, som tidligere artikler i Pan har vist er problematisk. Til neste år blir det antakelig enda mer av den

Klimagassutslipp per innbygger i Norge og verden Suksessrike distriktskommuner anno 2018 - Distriktssenteret Befolkning EU og resten av verden - Human Rights Servic Kommunen er sammen med Røst i Nordland den kommunen i hele Norge hvor hver enkelt innbygger har brukt mest på netthandel i årets første ni måneder. Annonse Det at Oslo, som har den høyeste tettheten av fysiske butikker i Norge, har hatt en vekst som ligger hele 14 prosent over gjennomsnittsveksten i Norge så langt i år skyldes nok blant annet koronapandemien

Hva spider beveren pictures. Vi har du alt innen arkivmateriell til lave priser og god leveringstid. Henge opp taklampe uten å bore - Hus, hage og Norge bruker flere forsøksdyr per innbygger enn noen andre land i verden. Dyrevernalliansen krever nå en statlig satsing for å redusere antallet Hun understreker at det begås få drap i Norge sammenlignet med andre land. I dag er drapsraten på 0,4 per 100.000 innbygger. Det er imidlertid én type drap som holder seg stabilt, nemlig partnerdrap. - Det er kanskje der vi må jobbe enda mer med forebyggende

BNP per innbygger - F

Modulen viser verdier per innbygger 17 år og over - målt som gjennomsnitt og median. Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. DinRegion: Sammenlikne: Byer : Bakgrunn Datagrunnlag > Beskrives her - med lenker til SSB Oppdateringer > Neste. Hensikten med nettsiden er å gi en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge, inkludert rammeverket som regulerer energiforsyningen. Har du innspill eller spørsmål til nettsiden, setter vi stor pris på din tilbakemelding: fakta@oed.dep.no. ORG.NR. 977 161 630. oed.dep.no * 7. september: For første gang siden april var koronasmitten per innbygger høyere i Norge enn i Sverige. Publisert: Publisert: 10. september 2020 10:08. Oppdatert: 12. september 2020 10:45. Flere artikler. NORGE OG VERDEN. Hun hadde ferie og sto i hagen da utbruddet kom I Sør Norge er arealet pr innbygger siden 2000 redusert med 0,2 dekar, mens det i Nord-Norge er økt med 0,1dekar. Arealstatistikken bygger på tall fra Statistisk Sentralbyrå og presenteres i Resultatkontrollen for gjennomføringen av jordbrukspolitikken som nå utgis av Budsjettnemnda for jordbruket, skriver NILF i en pressemelding

Video:

40 drap daglig med skytevåpen i USA - Stavanger Aftenbla

Tallene viser til forbruk per innbygger per år. Norge. Forbruk: 8.68 kg per innbygger. Her hjemme sørget landets rike befolkning for at kaffe ble populært på 1700-tallet Norge er ikke EU-medlem, men deltar i det europeiske økonomiske samarbeidet gjennom EØS-avtalen. Norge er medlem av NATO. Den største inntektskilden for Norge er utvinning og eksport av olje og naturgass fra havbunnen. Men også metallindustri, skipsfart og turisme er viktig for landets økonomi. BNP per innbygger er 45 700 euro (2020 I regionen Värmland var det 39 smittede per 100 000 innbygger i uke 23. Like over, i Dalarna, var smittetallet på 34 per 100 000 innbygger, viser oversikten fra Folkhälsomyndigheten . - Når jeg snakker med helsemyndighetene våre, og de fremste ekspertene på området, skal det i prinsippet ikke være et problem knyttet til grenseovergangene Bidraget fra Norge i påfyllingen er på NOK 3,6 milliarder for perioden 2019-2023. NOK 400 millioner av dette ble utbetalt i 2019, mens resten skal i henhold til den nye avtalen utbetales i perioden 2020-2023 med NOK 800 millioner per år. Norge blir med dette den sjette største giveren til fondet, og tredje største giver per innbygger Mange i Norge er i ferd med å planlegge årets sommerferie, Med samme drapsrate i Oslo som i Caracas ville antall drap i Norges hovedstad vært 720 per år. Faktisk antall drap begått i Oslo ifjor var 11, (drapsrate per 100.000 innbygger per år): 2. San Pedro Sula, Honduras (111,03) 3

Kripos: Antall drap i Norge synker | ABC Nyheter

Norge blant verdens mest forgjeldede - Nettavise

Norge har ifølge studien en høy andel kvinner og menn som drikker alkohol. Men dette sier bare noe om hvor mange som skal ha drukket alkohol i løpet av det siste året. I Norge drikker vi mindre per person enn snittet i EU. I 74 land konsumeres det mer alkohol enn i Norge per person som drikker, viser samme Lancet-studie Norge bruker mye penger på å selge budskapet om at vi er en fredsnasjon, mens alle fakta viser at Norge mer og mer er i ferd med å bli en krigerstat.Norge var ikke bare i fremste rekke i å ødelegge Libya, vi er også en stor krigsprofittør og i toppligaen når det gjelder militærutgifter per innbygger Samtidig som Norge er blant de dyreste landene i Europa er vi også blant landene med høyest inntekt per innbygger. Eurostat lager også oversikt over bruttonasjonalprodukt (bnp) per innbygger. Det ligger Norge 50 prosent høyere enn snittet i Europa Matsvinn i Norge. I Norge kastes det mer enn 390 000 tonn spiselig mat hvert år. Dette tilsvarer ca. 74 kg per innbygger. Husholdningsleddet står for over halvparten av dette matsvinnet (58 %), etterfulgt av matindustrien (20 %), dagligvarehandelen (16 %), hotell, kantiner og KBS (estimert til 4 %) og grossistleddet (2 %)

Få har flere våpen enn nordmenn - NRK Vestlan

Inntektsutjevningen tar utgangspunkt i skatteinntekter per innbygger. Innbyggertallet som benyttes i beregningene er innbyggere per 1. januar i budsjettåret, både for kommunene og fylkeskommunene. Gangen i innsamlingen av skattetall og beregning av inntektsutjevningen. Skattedirektoratet samler inn og fordeler skattetallene for hver måned Det vil gi større utfordringer med tanke på utslipp for oss, sammenlignet med de som bor i Spania, Nederland, og andre steder her på jorden. Det bør vi ha litt i bakhodet, når vi diskuterer klima utslipp pr innbygger. Faktisk, så har utslipp pr innbygger, blitt redusert siden 1990. Det er jo noe å ta med seg Helse Nord RHF brukte i 2004 2 115 kroner per innbygger under 18 år, og dette er 26 prosent over landsgjennomsnittet. Helse Nord RHF har for barn og unge økt sin ressursinnsats målt i forhold til avvik fra landsgjennomsnittet, det betyr at kostnadene per innbygger i Helse Nord RHF har økt mer enn andre helseregioner Norge har de siste to ukene registrert over 20 koronasmittede per 100.000 innbyggere og er dermed på rødt nivå, ifølge NRK. Får ingen konsekvenser, sier FHI

44 år siden det var like få drap i Norge som i 201

Norske forskere på verdenstoppen i antall publiseringer per innbygger Publisering. Norske forskere publiserte 15.900 artikler i 2018. Bare Sveits, Danmark og Sverige har mer vitenskapelig publisering per innbygger. To av tre artikler ble publisert i åpne kanaler, dobbelt som mange som fem år før Det er i tillegg flest elbiler per innbygger i Bergen, med Oslo på en tett andreplass. Les også: Vrakpanten ble mer enn firedoblet ved kjøp av ny el-varebil. Nå er det samme skjedd med salget; Infrastruktur Elbiler ved hurtigladestasjon. Foto: Eirik Helland Urk

Norge - et av verdens rikeste lan

Det tredje største fylket i Norge er nå Vestland (Tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) med 633 000 innbyggere. Vestland har hatt en befolkningsvekst på 8,6 % i perioden 2010 til 2019. Rogaland har 476 000 innbygger og er dermed det fjerde største fylket i Norge etterfulgt av Trøndelag med 466 000 innbyggere Basert på de rapporterte tallene er forekomsten av plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge 61/100 000 innbyggere per år. Ambulansetjenesten med høyest rapportering av hjertestans er Vestre Viken med hele 82/100.000 innbygger Høyest forbruk per innbygger. Ifølge rapporten har Norge et av de høyeste forbrukene per innbygger i verden, med 44,3 tonn per person. Regjeringen har ikke satt et klart mål for hvor sirkulært Norge skal være, men ifølge rapporten kan Norge nå en sirkulærandel på 45,8 prosent gjennom tilrettelegging og omstilling av næringslivet

2016 ble et dystert drapsår i USAWHO-rapport: Disse landene drikker mest alkohol | ABC Nyheter

Det tilsvarer 13 tonn byggeråstoffer per innbygger til innenlandsmarkedet i Norge. Av dette er det solgt 80 millioner tonn knust fjell og 13,5 millioner tonn løsmasser. Solgte tonn knust fjell har økt med 6 prosent, mens solgte tonn løsmasser i 2018 tilsynelatende er redusert med 8 prosent Bruttonasjonalprodukt per innbygger var 530 000 kroner i Norge dette året. Det er bare Luxembourg som har høyere BNP per innbygger enn Norge i Europa, når man justerer for ulikheter i prisnivå mellom landene. Zimbabwe, et av verdens fattige land, har til sammenligning ca. 1 000 kroner i BNP per innbygger Klimagassutslipp per innbygger i Norge og verden Stian F. Steinsvik auf Twitter: Når Skytevåpen og drap i USA og Canada - Dyade-bloggen. Nordmenn i sosiale medier, 2016 | Mystore.no. Liste over land etter karbondioksidutslipp - Wikipedia. Reservat i USA har flere smittede per innbygger enn New York USA. Norge har nest lavest. Middelalderen i Norge regnes fra 1030 til 1537. Denne perioden blir igjen inndelt i tidlig middelalder, Til tross for dette minket produksjonen per innbygger utover 1200-tallet. Man måtte nemlig stadig utvide jordbruksarealet til mindre og mindre fruktbare områder

 • Holdbarhet på musserende vin.
 • Asymmetrisk nese.
 • Silvesterparty frankfurt u18.
 • Spirulina si tiroida.
 • Campingsport no taktelt.
 • Kunnskap.no engelsk.
 • Kampsporthuset eier.
 • Buksnes kart.
 • Wunstorf nachrichten.
 • Fränkischer tag bamberg beschwerde.
 • Ingvar moe dikt ekteskap.
 • Storm.no harstad.
 • Yogaretreat 2017.
 • Mercedes ml 280 cdi problem.
 • Hadeland odysse allround.
 • Bürgerbüro neustadt weinstraße öffnungszeiten.
 • Omega rubin reshiram.
 • Brannmann pensjonsalder.
 • Ford gt alt.
 • Al pitcher 2017.
 • Malignes melanom forum 2017.
 • 70 tallet musikk wiki.
 • Hekle sikksakk teppe oppskrift.
 • Alpenferienwohnungen garmisch partenkirchen.
 • Damp fra panseret.
 • Cafe karl marx allee.
 • Hugo lost.
 • Norges sopp og nyttevekstforbund.
 • Arbeidstøy med logo.
 • Kjøkkeninnredning mosjøen.
 • Skippertraining bodensee.
 • Karlsbader hütte wetter.
 • Blauer bote düsseldorf.
 • App bingo nummers trekken.
 • Seboreisk eksem hodebunn.
 • Texas chainsaw massacre imdb.
 • Nitrat rødbeter.
 • Osrs energy potion vs stamina.
 • Rødme på engelsk.
 • Hva er omvendt osmose.
 • Schæfer fakta.