Home

Tekstoppgaver matematikk mellomtrinnet

Matematikk for mellomtrinnet Side 3 Oppgavene er utviklet med tanke på elever på mellomtrinnet. I dette hefte presenteres frigitte oppgaver fra TIMSS. Her fi nnes både fl ervalgsoppgaver og åpne oppgaver. Oppgavene er organisert etter emneområder. Tilrettelagt av: Ann-Britt Haavik, ILS, Universitetet i Oslo, Postboks 1099 Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - M.trinn - Multiplikasjon og divisjon 8 Multiplikasjon og divisjon Seksjon 3 Oppgave 3.6 Sara pusset opp rommet sitt. Hun kjøpte 10 l maling og betalte for det Multiplikasjon og divisjon - Mellomtrinnet Author: AS Created Date Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trinn. Kittys oppgaver. Søk på dette Bare det å kalle det et kurs i tekstoppgaver opplever jeg at hjelper elevene litt fremover

Repetisjon på mellomtrinnet. Alle trenger repetisjon for å bli skikkelig gode på noe nemlig tekstoppgaver i 5 steg. Repetisjon av norsk og matematikk. For å se nærmere på oppgavene eller kjøpe heftet kan du klikke her. Tekstoppgaver i fem steg Tekstoppgaver Her vil du finne tekstoppgaver som du kan bruke når du skal øve deg på å modellere og å bruke opriften jeg har gitt deg tidligere . Oppgaver. Matematikk i kunsten. M.C. Escher brukte symmetri, mosaikk og det uendelige i kunsten sin

 1. Yes! Når man har jobbet og svettet og kjent på uante frustrasjoner i mer enn to år, så er det sååå deilig å endelig kunne holde link 1-2-3 i hånda.Siden sist er også link 4 blitt ferdig, både Textbook og Workbook! Løp og kjøp :-) Vi er KJEMPEFORNØYDE med læreverket vårt :-) Det er selvfølgelig oppdatert etter LK20, og har et stort fokus på Interkulturell kompetanse, noe som.
 2. Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookie
 3. Bruk oppgaver/oppgavesett fra Kenguru for å berike undervisningen. Kenguruoppgaver kan brukes i undervisningen på ulike måter, og er spesielt egnet for problemløsing, samarbeid og diskusjon
 4. Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse
 5. tekstoppgaver i matematikk? I denne studien har jeg testet ulike, matematiske tekstoppgaver på ungdomsskoleelever og i en påbyggklasse, dvs. elever som har gått yrkesfaglig linje i to år på videregående skole før de det tredje året går studiespesialiserende. I tillegg.
 6. Matematikk - Mellomtrinnet Matematikk i dagliglivet. Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - M.trinnet - Matematikk i dagliglivet 1 Matematikk i dagliglivet Seksjon 1 Oppgave 1.1 Berit kjøpte en bok til 68 kr og en CD til 98 kr. Hvor mye måtte hun betale? Oppgave 1.

Diverse tekstoppgaver - Kittys oppgave

 1. uLer,! mens!den!andre!varer!90!
 2. Velkommen til skoleåret 2012/2013! Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookie
 3. Denne ressursen består av nettartikler fra ulike aviser og. «Hvis jeg visste hva som var meningen med livet, trengte jeg ikke å skrive

Repetisjon på mellomtrinnet Malim

Tekstoppgaver er ofte utfordrende for mange elever. Denne ressursen beskriver hvordan en systematisk kan arbeide med dette allerede fra tredje trinn. Å kunne skrive i matematikk innebærer blant annet å beskrive og forklare en tankegang. Skriving i matematikk kan hjelpe elevene til å strukturere tankene Matematikk for ungdomstrinnet Side 3 Oppgavene er utviklet med tanke på elever på ungdomstrinnet. I dette hefte presenteres frigitte oppgaver fra TIMSS. Her fi nnes både fl ervalgsoppgaver og åpne oppgaver. Oppgavene er organisert etter emneområder. Tilrettelagt av: Ann-Britt Haavik, ILS, Universitetet i Oslo, Postboks 1099

Matematikkens Verden: Tekstoppgaver

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî I K06 understrekes det av elevene skal kunne lese i alle fag. Det gjelder også i aller høyeste grad i matematikk. Når elevene møter tekstoppgaver er det ofte leseferdigheten som blir et problem for eleven. I tillegg er det vanskelig å utføre to regneoperasjoner i samme oppgave. Her er tekstoppgaver som kan gi utfordringer: tekstoppgave- Lærere fra mellomtrinnet hadde erfaringsdeling og fortalte om hvordan de hadde oppnådd gode resultater ved å jobbe systematisk med prosessnotat i matematikk, fagtekst i fokus i norsk, og begrepslæring. Jeg ble så inspirert at jeg dro på biblioteket ved første anledning for å låne bøker om matematikk og problemløsning Kartleggeren fasit - Matematikk - Mellomtrinnet - Matematikk i dagliglivet 2 Matematikk i dagliglivet Seksjon 1 Oppgave 1.5 Arild hadde kr12 459 kr i banken. Han fikk 640 kr i bursdagspresang som han satte inn. Senere kjøpte han datamaskin for 8 950 kr. som han tok ut av banken. Hvor mye hadde han igjen i banken

Kittys oppgaver - Google Site

Under Nivå 1 finner du Sara kjøper fisk, Erling og klinkekulene, Bestefars gave, Almyra og klinkekulene, Julie på handletur, Isabell og klistremerkene, Zofia og frimerkene, Noah rydder leker, Petter og ballene > Matematikk > Matteoppgaver 3 trinn. Matteoppgaver 3 trinn. Ekstra matteoppgaver for 3 trinn. Denne siden inneholder en samling av oppgaver fordelt på hovedtemaene i læreplan for 3 klasse i matematikk. Det inkluderer gangetabellen, enkle avrundingsregler, klokkeoppgaver, enkel statistikk, måling og tall opptil 1000

Problemløsningsoppgaver - Matematikk

Under Nivå 2 finner du Oppgave 1, Oppgave 2, Oppgave 3, Oppgave 4, Oppgave 5, Oppgave 6, Oppgave 7, Oppgave 8, Oppgave 9, Oppgave 10, Oppgave 11, Oppgave 12, Oppgave. Neste uke skal vi starte med tekstoppgaver på 2.trinn. Dette er et tema jeg vet mange synes er vanskelig, ikke bare fordi alle ikke er kompetente lesere enda, men også fordi det krever gode strategier for å tolke en tekstoppgave. Jeg vil derfor gi elevene en strategi de kan bruke når de løser tekstoppgaver. Strategi Matematikkheftet for mellomtrinnet. I matematikkheftet finner du ti oppgaver innen tema tall og tallregning. Noen av oppgavene er tekstoppgaver, mens andre er regnestykker ; Utviklende opplæring i matematikk, såkalt russisk matematikk, er en metode som får økt oppslutning En kortfilm fra Disney laget i 1959 som viser hvor spennende matematikk kan være. :-) (27 min) Pytagoras setning og intelligent liv på jorda På 1800-tallet ble det foreslått av vitenskapsmenn å hogge store skogsområder i Sibir som viste tre kvadrater som omringet en rettvinklet trekant

Kenguruoppgaver Matematikksentere

Øvingshefte: Matematikk i dagliglivet på mellomtrinnet (13 sider) Øvingshefte: Addisjon og subtraksjon på mellomtrinnet (13 sider) Øvingshefte: Multiplikasjon og divisjon på mellomtrinnet (13 sider) Øvingshefte: Tallsystemet vårt på mellomtrinnet (13 sider) Øvingshefte: Velg regneart på uingdomstrinnet (13 sider Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trinn. Kittys oppgaver. Søk på dette Kodeoppgaver er selvkontrollerende tekstoppgaver hvor elevene skal bruke svarene de får til å løse en kode

mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Incredibo Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trin Tallet etter hver tittel angir oppgavetype: 1 for oppstilte oppgaver, 2 for visuelle og/eller tekstoppgaver. Tallet 3 angir rike oppgaver og problemløsning. Oppgavetype 4 er programmering og koding. Sporene angir vanskelighetsgrad. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I, spor II, spor III og spor IV. Algebr Tekstoppgavekortene for Matematikk 1-4 er knyttet til kompetansemål i matematikk etter 2. og 4.årstrinn. De er samlet i en felles samlepakke for småtrinnet fordi leseferdigheter og muligheten til å gjennomføre tekstoppgaver varierer fra elev til elev og er ikke primært knyttet til alder

Denne lenkesiden egner seg best for elever på mellomtrinnet, men kan også være en god kilde for både yngre og eldre elever. Meny: Diverse Engelsk Kroppsøving Kunst & Håndverk Mat & Helse Matematikk Musikk Naturfag Norsk RLE Samfunnsfag - Bare moro - Til toppe For at elever skal kunne klare å skape mening i en matematisk tekst, må de ha kompetanse i å lese sammensatte tekster. Men å bygge seg opp en slik kompetanse er ikke noe elevene uten videre klarer på egen hånd. En vei til bedre forståelse er å selv konstruere tekstoppgaver basert på matematiske problemstillinger Prosessnotat i matematikk. Tekstoppgaver er ofte utfordrende for mange elever. Denne ressursen beskriver hvordan en systematisk kan arbeide med dette allerede fra tredje trinn. Vis flere Se alle ressurser. Norsk. Å skrive i fag betyr å skrive på fagets premisser Disse tekstoppgavene hører til i samlepakken for tekstoppgaver i matematikk 1-4. Settet inneholder 24 tekstoppgaver knyttet til divisjon innen multiplikasjonstabellene 3-10. Som i alle oppgavekort-settene følger det med svarark og fasit. Skriv ut denne dobbeltsidig så blir aktiviteten selvrettende. Les mer om bruken av oppgavekort her. Det finnes oppgavekort for hele 1-7, både. Motivere til matematikk ved å skape variasjongjennom fysisk aktiv læring. Progresjon. En kan øke vanskelighetsgraden både på regneoppgavene og på løypene. For eksempel kan en plassere oppgavene mer utilgjengelig - kanskje må en klatre opp i et tre, eller ned en knaus, for å finne dem

Slik mestrer barnet tekstoppgaver i matematikk En ny masteroppgave fra Institutt for spesialpedagogikk undersøker sammenhengen mellom språk og regneferdigheter i løsning av matematiske tekstoppgaver. Å identifisere om barn sliter med regneferdigheter eller språkforståelse kan være en nøkkel til å hjelpe dem til å mestre tekstoppgaver Koordinatsystem . Et koordinatsystem består av to tallinjer som står vinkelrett på hverandre. Vi kaller disse tallinjene for akser. Punktet der aksene krysser hverandre kalles for origo.Begge aksene har verdien null i origo Det kan forekomme feil i løsningsforslagene. Dette er en wiki og alle kan bidra. Løsningsforslag merket (KS) er kvalitetssikret av oss i matematikk.net. Lærebøker: Lærebok matematikk 1P | Lærebok matematikk 2P | Lærebok matematikk 2P-Y | Om bøken

Filmer som forklarer matematiske begrep for elever på mellomtrinnet (og andre). Kan brukes i metoden Omvendt undervisning (Flipped Classroom Naturfag for mellomtrinnet Side 3 Oppgavene er utviklet med tanke på elever på mellomtrinnet. I dette hefte presenteres frigitte oppgaver fra TIMSS. Her fi nnes både fl ervalgsoppgaver og åpne oppgaver. Oppgavene er organisert etter emneområder. Tilrettelagt av: Ann-Britt Haavik, ILS, Universitetet i Oslo, Postboks 1099 OPPGAVER mellomtrinnet 2 (4) Løper til skolen, 8 minutter. Tar bussen hjem etter skolen. Blir kjørt til og fra skolen av mamma, dette tar 16 minutter. Det ville tatt like lang tid å sykle hver vei. Sykler til og fra skolen, tar 9 minutter hver vei Hopper strikk i friminuttet, 15 minutte Matematikk skal bidra til at elevene utvikler et presist språk og kritisk tenkning. Skriving er et viktig verktøy for å utvikle egne tanker og egen læring. Les mer. Prosessnotat i matematikk. Tekstoppgaver er ofte utfordrende for mange elever. Denne ressursen beskriver hvordan en systematisk kan arbeide med dette allerede fra tredje trinn Skolediskusjon.no › Kompendier › Matematikk › Regelbok Matte › Prosentregning › Prosentregning - oppgaver. Prosentregning - oppgaver På denne siden er det stilt opp 10 ulike oppgaver i prosentregning. Løsninger er nederst på siden. Skriv om desimaltallene 0,72, 1,48 og 0.

Matematikk.org - Gangetesteren. Trinn 1 - 4; Sums math - Lær gangetabellen; Gyldendal Multi 6 - Gangeøvelser. Velg nivå. gruble.net - Øving på ganging med og uten tid; gyldendal.no (Multi 5a) - Velg tabell og øv! gangetabellen.net - Øvelser og spill; matematikk.org -- Velg trinn og regneart; regnemester.cdu.no - Velg Multiplikasjon>øvels Gjeldende læreplan Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Matematikk 1-10 (MAT01-05) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Matematikk P (MAT08-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Gjeldend Koordinatsystem - OPPGAVEKORT - Matematikk 3-4 Digitalt; 35,00 kr. Les mer. Kjøp. Plassverdi 5 - Tallinjer, mer og mindre, tallmønster - OPPGAVEKORT - Matematikk 3- mellom evnemessige forutsetninger og ferdigheter i faget matematikk. De-fi nisjonen fokuserer på at elevens kognitive nivå ligger i området mellom 85 og 115. Videre er det et krav at ferdighetene i matematikk skal være svært av-vikende i forhold til det man kan forvente ut i fra nevnte forutsetninger. Nå

Likninger - Tekstoppgaver. Her kan du stille spørsmål om oppgaver i matematikk på ungdomsskole og barneskole nivå. Alle som føler at de kan bidra er velkommen til å svare. Likninger - Tekstoppgaver. Wille99 » 13/11-2014 11:53 . Hei, alle sammen! Jeg har et par spørsmål angående et par tekstoppgaver Mellomtrinnet Småskoletrinnet Tall og tallregning tid. Jeg er utdannet allmennlærer på HIO, og et av mine valgfag var matematikk. Har også tatt videreutdanning i matematikk 2 i Volda. Emnene var matematikkdidaktikk og matematisk utforsking, argumentasjon og bevis Matematikk: Alle regnearter. ØVELSER OG SPILL. FunBrain.com - Math baseball. Velg regneart og niv. Grunntall 1-10 er et helhetlig læreverk i matematikk for grunnskolen. Grunntall har tydelige eksempler og oppgaver i ulike vanskelighetsgrader. Klar, ferdig, kjører en lettlest trafikkopplæringsbok som inneholder all teori til førerprøven for klasse B Problemløsningsoppgaver. Tenk kreativt 1 og 2: Hefter med 200 små grubliser skrevet av Ingrid Olsson. Kan bestilles fra Caspar forlag AS.; Hefte: Problemløsningsoppgaver (Neville deMestre/Matematikksenteret): Problemløsningsoppgaver - PDF; Eksempler på rike oppgaver: Eksemplene viser hvordan oppgavene kan brukes på ulike årstrinn, og dermed også innenfor samme klasse eller gruppe av.

Tekstoppgaver. 2. Gjett huset I hvilket hus bor Ali? Sett strek under riktig svar. • Ali bor i et hus med oddetall-nummer. • Kari bor i det grå huset. • Ali bor ved siden av et blått hus. I hvilket hus bor Per? Sett strek under riktig svar Tekstoppgaver med standardform. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare. Tekstoppgaver med standardform. linesol » 19/04-2012 17:34 Ressursbiblioteket Ressursbiblioteket er en voksende samling med 100% gratis materiell du fritt kan bruke i klasserommet ditt. Noe vil være rettet mot å organisere lærerhverdagen (siden vi alle har tusen baller i luften på en gang - konstant!), noe mot vurderingsarbeid, men aller mest små og litt større opplegg du kan skrive ut og bruke. [

Matematikksentere

Hefte med problemløsingsoppgaver - Matematikk

Matematikk er et fag mange elever opplever som skremmende og mange har erfart nederlag når de skal løse oppgaver innenfor faget. Når elever sliter med matematikken, kan dette også ha med andre ferdigheter å gjøre enn det vi vanligvis tenker på som matematikk. Elevene leser også i matematikktimene, for eksempel når de løser tekstoppgaver Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg. Bruk hue NYE Bruk Hue er et digitalt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett utviklet sammen med og for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Fra Telenor og Røde kors. Digitale pedagoger Undervisningsopplegg laget i powerpoint. Malimo.no er et nettsted med inspirasjon, tips, ideer, gratis ressurser, konkreter og ferdig undervisningsopplegg for undervisning på 1.-7.trinn Lage tekstoppgaver som skal inneholde gitte tall og matematiske symboler. _skjema med 2 oppgaver (Anne Marte N. Sandnes). Kan også være en fin aktivitet å ha under stasjonsundervisning i matematikk. Det nærmer seg tentamen i matematikk for 10. Et brettspill som kan brukes både på småskole- og mellomtrinnet

Matematikkheft

Matematikk for mellomtrinnet. Sju emnehefter og en ordbok. Emneheftene dekker til sammen mye av matematikkpensumet på mellomtrinnet i grunnskolen. (Fra Læringssenteret) Primtallspill. Kan du primtallene. Øv deg og få øyeblikkelig svar om riktig/galt. (Fra Korgen skole) Algebra. For 5.-10. klasse Matematikk for barnetrinnet Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank og Kjersti Melhus Til hver grunnbok er det to tilhørende oppgavehefter. Heftene er et viktig supplement til grunnbøkene. De inneholder varierte oppgaver og egner seg til bruk både på skolen og hjemme. (Når man skal gi oppgaver til hjemmearbeid er det viktig å gi kjente oppgavetyper som elevene er i stand til å.

5 trinn for å løse tekstoppgaver Mattespiralen er et repetisjonsopplegg innen matematikk. Opplegget tar for seg 8 læringsmål i matematikk for 4.trinn, som elevene arbeider med ukentlig. Når man gjennom skoleåret går videre fra emne til emne, er repetisjon av tidligere innlært kunnskap avgjørende for mange elever campus.inkrement.no - Å løse tekstoppgaver som likninger. NRKSkole - Problemløsningsoppgaver lølst med likning. Marit Trøen - Tekstoppgaver løst med likninger. BergenPrivate Gymnas - Matte 1P Praktiske eksempler likninger

Forlagets omtale: Dette er ei selvinstruerende bok som dekker all divisjon for mellomtrinnet. Det er svært få tekstoppgaver. Boka begynner med divisjon med små tall og fortsetter med økende vanskelighetsgrad og store tall, også desimaltall Multiplikasjon for mellomtrinnet (Heftet) av forfatter Marianne Haanæs. Matematikk. Pris kr 259. Se flere bøker fra Marianne Haanæs I denne videoen lærer du hvordan du jobber med tekstoppgaver. Dette er et emne som tradisjonelt mange synes er utfordrende og krevende. Det viktigste med tek.. Tekstoppgaver i matematikk Betydningen av oppgavetekstens utforming for elevenes mestring Ingrid Vee Kastet Master i realfag Hovedveileder: Frode Rønning, IMF Institutt for matematiske fag Innlevert: januar 2017 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. i Foror Hva er en brøk? Læringsstøtte til vegg: Brøk_læringsstøtte til vegg La en av elevene få fargelegge 3/4 av sirkelen rød før plakaten lamineres. En brøk er forholdet mellom del og helhet. En brøk er

Matematikk.org - Brøkmaskinen. Mult. Nivå; Lokus123 - Eks. på multiplikasjon av brøker; Mathplayground.com - Spill: Finn 3 like brøker; BRøK - PROSENT OG DESIMALTALL. Matematikk.org - Plassere brøk og desimaltall; Illuminations - Utforske brøk vs prosent; Aschehoug - Gulljakten. Nivå 3; faktor.cappelendamm.no - Brøk -desimaltall. Når vi snakker om lesing i matematikk er det mange som tenker at der dreier seg om å lese tekstoppgaver. Men matematiske tekster er mye mer, de består av både sammenhengende tekster og av oppdelte tekster med symboler, diagrammer og grafer, tabeller, korte og konsise definisjoner og regler, eksempler og oppgaver

Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - Mellomtrinn - Addisjon og subtraksjon 5 Addisjon og subtraksjon Seksjon 2 d) 689 + 108 = e) 375 + 209 = f) 624 + 248 = Oppgave 2.4 Familien Jensen skulle på hytta i helga. Avstanden hjemmefra til hytta er 36 mil Skriving i matematikk 12. september 2013 | Print ut. Det er et krav at elevene skal tilegne seg en faglig skrivekompetanse innenfor matematikk. Dette er en krevende øvelse som ligger langt unna elevenes hverdagsspråk, samtidig som matematiske problem synes utenkelig å løse uten støtte i ulike former for skriving Mattespiralen er et repetisjonsopplegg innen matematikk. Opplegget tar for seg 8 læringsmål i matematikk for 3.trinn, som elevene arbeider med ukentlig. Når man gjennom skoleåret går videre fra emne til emne, er repetisjon av tidligere innlært kunnskap avgjørende for mange elever Matematikk og terningspill - Et idéhefte for læreren Trondheim 2005 Layout og redigering: Nils Kr. Rossing Dette heftet er et samarbeid mellom Skolelaboratoriet ved NTNU og Didaktiv AS Utgivelsen er et samarbeid mellom Skolelaboratoriet og Matematikksenteret Faglige spørsmål rettes til: Skolelaboratoriet for matematikk naturfag og teknologi.

Matematikk.net Meget bra nettside for elever i ungdomsskolen og videreg. skole, lærere og foreldre: Matematikk.org Meget bra nettside for elever, lærere og foreldr Fra matematikk.org: Nyttige artikler fra Autismeforeningen i Norge - Akershus fylkeslag Her finner du nyttige artikler om IP, IOP, skolevegring, overganger, og mye mer! Fra Autismeforeningen i Norge, Akershus Fylkeslag. StatpedMagasinet Fra Statped. Tilrettelegging for barn med AD/HD i skole De siste ukene har flere av matematikktimene foregått utendørs. Dette gir både rom for annerledes undervisning, mer bevegelse og bruk av andre intelligenser. Alt dette kan være med på å gi økt læring og motivasjon for elevene. Her skal jeg beskrive noen av aktivitetene vi har hatt: Kortstafett: Elevene ble delt inn i to lag; svar Matematikk på mellomtrinnet Matematikkundervisningen på mellomtrinnet er spennende og utfordrende. Høsten 2013 kom det revidert læreplan, og denne er spesielt tydelig på de grunnleggende ferdighetene. Elevene skal kunne regne, lese, kommunisere muntlig og skriftlig og ha digital kompetanse. På mellomtrinnet blir faget me

Matematikk for mellomtrinnet Martiros Aslanov, Natasha Blank, Kjersti Melhus, Cato Tveit Inngår i læreverket Matematikk 5-7. Matematikk 5 er et gjennomarbeidet læreverk som legger stor vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. Her finner man både oppgaver som egner seg for samarbeid og oppgaver som egner seg for individuelt arbeid Matematikk 4. årstrinn: Nynorsk: Matematikk 4. årssteg: Nordsamisk: Matematihkka: Engelsk: Mathematics: Fagkode: MAT0004 (gjeldende) Gjeldende læreplan for faget Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04) Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv. Hva er en tekstoppgave i matematikken? De fire regneartene og tekstoppgaver i matematikk + - x : Viktig å huske på når du skal skrive en tekstoppgave i matematikk 8*4 = Lag en tekstoppgave til regnestykket. 24:4 = Lag en tekstoppgave til regnestykket. En måte å formulere e

 • Zeichen des weltuntergangs in der bibel apokalypse.
 • Tim mcgraw dublin.
 • Varner familien.
 • Bygg og anlegg utdanning.
 • Owl maschinenbau mitglieder.
 • Vernepliktsverket.
 • Aeon cobra 50 kåpe.
 • Tore tang lyrics.
 • 70 tallet musikk wiki.
 • Colin mochrie imdb.
 • Stamina prisliste.
 • Liebeswochenende berlin.
 • Isotretinoin orifarm sol.
 • Celebrities most popular.
 • Wohnen am fluss trier.
 • Horisonter 10 kapittel 6.
 • Ikea drage.
 • Anne frank zitat herzensergüsse.
 • Sonderpädagogik fh köln.
 • Zugpendelleuchte landhausstil.
 • Sachtexte klasse 6 weltwunder.
 • Club metro traunstein fotos.
 • Hold bruker.
 • Skistar vemdalen.
 • Kontor for arkitektur og plan as.
 • Min/km in km/h.
 • Morvik hjemmebakeri hjemmeside.
 • Black box airplane.
 • Stjernemose.
 • Løvemunnranke frø.
 • Borgerlig vielse utendørs.
 • Nøkkelringer biltema.
 • Thin lizzy emerald.
 • Translate google översätt.
 • Marie laveau american horror story.
 • Stikkontakt z wave.
 • Kvalme og halsbrann på kvelden.
 • Symptomer på nyrebetennelse.
 • Tørker ved om vinteren.
 • Dagny juel samlede tekster.
 • Linksfüßer und rechtshänder.